Social- och hälsovårdsministeriet rekommenderar covid-19-vaccinationer för personer utan hemkommun

Utgivningsdatum 11.3.2021 10.31 | Publicerad på svenska 15.3.2021 kl. 11.38
Nyhet

Rekommendationen om covid-19-vaccinationer har getts till kommuner och samkommuner och den gäller personer som inte har hemkommun i Finland eller som inte har rätt att använda förebyggande offentliga hälsovårdstjänster i Finland.

Vaccination ska ges gratis till personer utan hemkommun för att skydda folkhälsan. Rekommendationen gäller dock inte personer som besöker Finland mycket kortvarigt. Social- och hälsovårdsministeriets rekommendationer baserar sig bl.a. på EU-förordningen om samordning av de sociala trygghetssystemen. 

Ytterligare information:

Kommuninfo: Rekommendation om vaccinationerna av personer som inte har hemkommun i Finland

Kommuninfo 1/2021: Covid-19-vaccinationerna av personer som inte har hemkommun i Finland (pdf)
 

Tillbaka till nyheter