Specialunderstöd utlyses för kompetenscentrumverksamhet för invandrare

17.3.2021 11.34 | Publicerad på svenska 19.3.2021 kl. 16.44
Nyhet

Arbets- och näringsministeriet beviljar 3 miljoner euro i statsunderstöd i form av specialunderstöd för kompetenscentrumverksamhet för invandrare. Dessutom finns cirka 1 066 000 euro i anslag tillgängligt i budgeten för 2020. Understöd kan sökas under tiden 17 mars–20 april 2021.

Anvisningar och ansökningsblanketter har publicerats i webbtjänsten tem.fi. 

Samtidigt (17.3–20.4.2021) utlyser undervisnings- och kulturministeriet specialunderstöd att sökas för utveckling av kontinuerligt lärande och kompetens (inklusive kompetenscentrumverksamhet). 

Ytterligare information:

Arbets- och näringsministeriets pressmeddelande 17.3.2021: Ansökan som gäller kompetenscentrumverksamhet för invandrare har öppnats
Anvisningar och ansökningsblanketter
Undervisnings- och kulturministeriets specialunderstöd för utveckling av kontinuerligt lärande och kompetens
 

Tillbaka till nyheter