Telefontjänster stöder nyanlända i coronavirussituationen

Utgivningsdatum 23.4.2020 18.14 | Publicerad på svenska 27.4.2020 kl. 11.13
Nyhet

Myndigheterna och i synnerhet kommunerna har öppnat telefonhandlednings- och rådgivningstjänster på olika språk i coronavirussituationen. Många organisationers flerspråkiga telefontjänster fungerar på normalt sätt. I nyheten har vi sammanställt flerspråkiga handlednings- och rådgivningstjänster som fungerar per telefon eller till exempel via en chatt. Dessa vägleder dem som flyttat till landet till olika tjänster.

Uppdaterad 17.8.2020. kl. 15:00. Uppdateras, december 2020.

Den riksomfattande telefonrådgivningen

Telefontjänsten 0295 535 535 ger allmän information om coronaviruset. Rådgivningstjänsten är öppen vardagar kl. 8–21 och lördagar kl. 9–15. Det huvudsakliga servicespråket är finska, men råd ges i den mån det är möjligt även på svenska och engelska.

Mer information om den riksomfattande telefontjänsten 

Allmänt stöd i coronavirussituationen

Monik ry

engelska, turkiska, arabiska, somaliska, kurdiska
måndag–fredag kl.10-14.
tfn 09 4245 1999

Mer information om Monik ry:s distansrådgivning 

Finland-Somalia stiftelsens Caawinaad-projekt

Allmän information på somaliska
måndag, tisdag och onsdag kl. 9-12 och kl. 13-14
tfn 08 0030 2140

Mer information om Caawinaad-projekt på somaliska

För företagare

Startup Refugees

Telefontjänst måndag–fredag
arabiska 13–14, tfn 044 958 9097
engelska 14–15, tfn 044 9740420

Mer information om Startup Refugees tjänst 

Social trygghet

Folkpensionsanstalten (FPA)

Telefonservice måndag, onsdag och fredag kl. 9–12
arabiska, tfn 020 6344 902
somaliska, tfn 020 6344 905
ryska, tfn 020 6344 901

Mer information om FPA:s telefontjänst 

Kvinnor, barn, familjer

Integrationscentret Monika

För kvinnor som behöver integrationsstöd
på finska, engelska, spanska, estniska, ryska och persiska
måndag, tisdag, fredag kl. 9–16
onsdag, torsdag kl. 9–18
tfn 0800 05059

Mer information om Monikas telefontjänst

Kommunernas telefontjänster för personer med främmande språk som modersmål

Helsingfors

på engelska
Coronavirusrådgivning, tfn 09 310 10024, måndag–fredag, kl. 7–20
Skolgång, tfn 09 310 10025, måndag–fredag, kl. 9–18
Helsingforshjälp till helsingforsbor över 70 år, tfn 09 310 10020, måndag–fredag, kl. 9–16

Digitalt stöd
på ryska: tisdagar kl. 13–15.30, tfn 09 310 88693 eller Skype: DigiopastusRU
på persiska och engelska: måndag kl. 14–20, Zoom: https://zoom.us/j/4105889794
på arabiska och engelska: tisdagar kl. 16–19 och torsdagar kl. 16–20, Zoom: https://us04web.zoom.us/j/4350920152

Mer information om Helsingfors tjänster i coronasituationen 

Esbo

Telefonrådgivning för personer med främmande språk som modersmål i coronasituationen
måndag–fredag kl.13–15,
tfn 09 816 22620 arabiska (1), ryska (2)
tfn 09 816 22610: engelska (1), lättläst finska (2)

Mer information om Esbos tjänster i coronasituationen 

Vanda

Telefonrådgivning på engelska måndag–fredag kl. 8-15.30 
tfn 09 8395 0070

Information om coronaviruset och dess konsekvenser för stadens tjänster måndag–torsdag kl. 11–14
på ryska, tfn 0400 842 353
estniska, ryska, tfn 040 847 3203
somaliska, tfn 050 302 4362

Mer information om Vandas tjänster i coronasituationen 

Tammerfors

Coronarådgivning
måndag och torsdag kl. 9–15
arabiska, tfn 044 486 3635 (tills 27.8.2020)
persiska, tfn 041 730 3862
ryska, tfn 040 163 2858

Mer information om Tammerfors tjänster i coronasituationen 

Nyheten har gjorts i samarbete med InfoFinland.fi.

Läs mer:

Myndighetsinformation om coronaviruset på olika språk 

Kommunernas flerspråkiga kommunikation om coronaviruset 

Tillbaka till nyheter