Vyn för ersättningar till kommunerna i UMA-systemet förnyas

Utgivningsdatum 21.1.2021 13.31
Nyhet

Det elektroniska ärendehanteringssystemet för utlänningsärenden (UMA-systemet) får en mer användbar vy för ersättningar som betalas till kommunerna. Det blir lättare att söka rapporter om utbetalningar av kalkylerad ersättning i systemet. Kommunerna får tillgång till den nya vyn den 1 februari 2021. Funktionslogiken i systemet ändras inte.

Anvisningarna för användning av UMA-systemet har uppdaterats så att de motsvarar ändringen. Den uppdaterade anvisningen finns i de allmänna anvisningarna och anvisningarna för UMA4 under rubriken ”Automatisoidun laskennallisen korvauksen toiminnallisuus” (Funktionen för automatiserad kalkylerad ersättning).

Kalkylerade ersättningar enligt lagen om främjande av integration har betalats till kommunerna via det automatiserade systemet sedan våren 2016. Kommunen kan granska de månatliga kalkylerade ersättningarna i en särskild vy i systemet. Användningen förutsätter användarrättigheter till UMA-systemet.

Användarrättigheter söks hos Migrationsverket. Vid ansökan om rättigheter och vid fel och problem i UMA-systemet, kontakta Migrationsverkets användarstöd per e-post på [email protected].

Information om utvecklings- och förvaltningscentrets tjänster för utbetalningsärenden samt betalningsområdenas kontaktuppgifter finns på utvecklings- och förvaltningscentrets webbplats.

Ytterligare information:

Information om ersättningar som betalas till kommunerna.

Ajankohtaista
Tillbaka till nyheter