Årsöversikt över integration: invandrare etablerar sig i det finländska samhället men stöter fortfarande på många problem

Utgivningsdatum 10.5.2023 8.45 | Publicerad på svenska 10.5.2023 kl. 11.15
Nyhet

Årsöversikten över integrationen ger aktuell information om invandrarnas situation i Finland. Det finns tecken på att invandrarna har etablerat sig i samhället, men försörjningen, välfärden och den samhälleliga delaktigheten för personer med utländsk bakgrund är sämre än hos majoritetsbefolkningen.

Allt fler utlänningar flyttar till Finland och det är viktigt att följa upp integrationen när vår befolkning förändras. Årsöversikten över integration 2023, som kompetenscentret för integration av invandrare utarbetat, presenterar integrationsläget i Finland med tanke på sysselsättning, utbildning, välfärd, delaktighet och samhällets mottaglighet. 

Det finns många tecken på att invandrare har etablerat sig i det finländska samhället. Låga inkomster håller sakta på att minska och sysselsättningsgraden har stigit. Attitydklimatet i Finland är också positivare än EU-genomsnittet: Av majoritetsbefolkningen anser 77 procent att både invandrarna och hela samhället ansvarar för integrationen. Olika grupper av invandrare behandlas dock olika, och diskriminering påverkar bland annat sysselsättningen.

Försörjningen och välfärden för personer med utländsk bakgrund ligger på en lägre nivå än för personer med finländsk bakgrund, även om inkomstfördelningen i Finland är mer jämlik än i EU i genomsnitt. Det finns också utrymme för förbättringar när det gäller behandlingen av invandrare och den samhälleliga delaktigheten. Integrationen går i två riktningar, dvs. att utmana ojämlikheter och främja integrationen berör också personer med finländsk bakgrund. 

Skillnaderna mellan invandrarna och den finländska majoritetsbefolkningen varierar inom olika delområden av integrationen. Bland annat tiden i landet och livssituationen påverkar integrationen. En svagare ställning har bland annat lågutbildade, personer som får internationellt skydd, personer som står utanför arbetslivet och invandrare som hör till grupper som är föremål för diskriminering.

Kompetenscentret för integration av invandrare upprätthåller ett riksomfattande system för uppföljning av integrationen och erbjuder information som är öppen för alla i syfte att främja integration och stödja integrationspolitiken.

Ytterligare information:
Årsöversikt över integration 2023 (på finska)

Tillbaka till nyheter