Återigen utarbetades ett rekordantal första integrationsplaner

Utgivningsdatum 24.4.2024 13.00 | Publicerad på svenska 30.4.2024 kl. 9.09
Nyhet

Under det första kvartalet 2024 utarbetades över 5 400 första integrationsplaner, och siffran var åter den högsta i mäthistorien. Sysselsättningsgraden bland utlänningar har fortsatt att sjunka på grund av lågkonjunkturen. Sysselsättningsgraden bland utlänningar är mer konjunkturkänslig än för finska medborgare.

  • Antalet utländska arbetslösa arbetssökande var 42 259 i mars, vilket är 15 procent av alla arbetslösa arbetssökande. Jämfört med föregående år ökade antalet utländska arbetslösa arbetssökande med 18 procent (6 402 personer). 
  • Antalet utländska arbetslösa arbetssökande ökar fortlöpande. Även om ökningen allmänt förklaras av ökningen av den utländska befolkningen i Finland, har ökningen av arbetslösheten bland utlänningar under den senaste tiden dock också påverkats av lågkonjunkturen särskilt inom byggbranschen och industrin. 
  • Under det första kvartalet 2024 utarbetades sammanlagt 5 464 första integrationsplaner. Siffran var återigen den högsta i mäthistorien.
  • Enligt arbetskraftsundersökningen var sysselsättningsgraden bland utlänningar 61,4 procent under sista kvartalet 2023. Den säsongrensade sysselsättningsgraden för utländska medborgare sjönk med hela 4,9 procentenheter jämfört med föregående kvartal.
    • Sysselsättningsgraden för utlänningar var klart högre under första hälften av 2023 jämfört med före coronakrisen. Trenden för sysselsättningsgraden har dock nu börjat sjunka avsevärt på grund av lågkonjunkturen. Sysselsättningsgraden för utlänningar är mer konjunkturkänslig än för finska medborgare, och skillnaden jämfört med finländarna ökade nu betydligt.

Kompetenscentret för integration av invandrare publicerar månatligen en översikt över sysselsättningen och deltagandet i service för utländska medborgare och personer med ett främmande språk som modersmål utifrån registeruppgifter i arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningens enkätsvar.

Översikt för april 2024 över arbetslösheten och deltagandet i service i fråga om utländska medborgare och personer med ett främmande språk som modersmål (endast på finska)

Mer information:
Sysselsättningsöversikter

Tillbaka till nyheter