Ensimmäisiä kotoutumissuunnitelmia laadittiin jälleen ennätyksellisen paljon

Julkaisuajankohta 24.4.2024 13.00
Uutinen

Ensimmäisiä kotoutumissuunnitelmia laadittiin vuoden 2024 ensimmäisellä vuosineljänneksellä yli 5 400, ja luku oli mittaushistorian korkein. Ulkomaan kansalaisten työllisyysaste on laskenut edelleen matalasuhdanteen vuoksi. Ulkomaalaisten työllisyysaste on Suomen kansalaisten vastaavaa suhdanneherkempi.

Maaliskuun 2024 lukuihin perustuvan työllisyyskatsauksen mukaan: 

  • Ulkomaalaisia työttömiä työnhakijoita oli maaliskuussa 42 259, mikä on 15 prosenttia kaikista työttömistä työnhakijoista. Edellisvuodesta ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä nousi 18 prosenttia (6 402 henkilöä). 
  • Ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä kasvaa jatkuvasti. Vaikka kasvua selittääkin yleisesti ulkomaalaisen väestön määrän kasvu Suomessa, viime aikoina ulkomaalaisten työttömyyden kasvuun on kuitenkin vaikuttanut myös matalasuhdanne etenkin rakennusalalla ja teollisuudessa. 
  • Ensimmäisiä kotoutumissuunnitelmia laadittiin vuoden 2024 ensimmäisellä vuosineljänneksellä yhteensä 5 464 kpl. Luku oli jälleen mittaushistorian korkein.
  • Työvoimatutkimuksen mukaan ulkomaalaisten työllisyysaste oli 61,4 % vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä. Ulkomaan kansalaisten kausitasoitettu työllisyysaste laski jopa 4,9 %-yksiköllä edelliseen neljännekseen nähden.
    • Ulkomaalaisten työllisyysaste pysytteli vuoden 2023 alkupuoliskolla selvästi korkeammalla tasolla kuin ennen koronakriisiä. Työllisyysasteen trendi on nyt kuitenkin lähtenyt matalasuhdanteen vuoksi huomattavan laskuun. Ulkomaalaisten työllisyysaste on Suomen kansalaisten vastaavaa suhdanneherkempi, ja ero suomalaisiin nähden kasvoikin nyt merkittävästi.

Kotoutumisen osaamiskeskus julkaisee kuukausittain katsauksen ulkomaan kansalaisten ja vieraskielisten työllisyydestä ja palveluihin osallistumisesta perustuen työnvälitystilaston rekisteritietoihin ja työvoimatutkimuksen kyselytietoihin.

Huhtikuun 2024 katsaus ulkomaan kansalaisten ja vieraskielisten työttömyydestä ja palveluihin osallistumisesta

Lisätietoja:
Työllisyyskatsaukset

Takaisin uutisiin