Den uppdaterade guiden Välkommen till Finland har publicerats

Utgivningsdatum 23.5.2022 8.43
Nyhet

En uppdaterad version av guiden Välkommen till Finland har nu publicerats. Innehållet i den tidigare versionen av guiden var föråldrat. Därför uppdaterades guiden under hösten 2021 och våren 2022 i samarbete med olika myndigheter och webbplatsen InfoFinlands redaktion. I samband med publiceringen har de lagstadgade distributörerna av guiden fått uppdaterade beställnings- och distributionsanvisningar. Övriga aktörer kan beställa kortet Välkommen till Finland, som upplyser om att guiden finns på arbets- och näringsministeriets webbplats. I samband med uppdateringen publicerar arbets- och näringsministeriet nya språkversioner av broschyren på ukrainska och vietnamesiska.

Guiden finns tillgänglig på 12 språk. Broschyren finns tillgänglig på 15 språk. En tryckt version av guiden publiceras på finska, svenska, engelska och ryska. De övriga språkversionerna, som endast finns i elektroniskt format, är estniska, franska, spanska, kinesiska, arabiska, persiska, somaliska och turkiska. Broschyren finns också på thailändska, ukrainska och vietnamesiska.

Välkommen till Finland är ett informationspaket om Finland i enlighet med integrationslagen

Guiden Välkommen till Finland är ett informationspaket i enlighet med lagen om främjande av integration. Enligt lagen om främjande av integration ska personer som flyttat till Finland ges information om det finländska samhället. Guiden distribueras endast av så kallade lagstadgade distributörer, dvs. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Migrationsverket och Finlands beskickningar. Myndigheten ger guiden till kunder i samband med delgivning av beslut om uppehållstillstånd, registrering av uppehållsrätt, beviljande av uppehållskort eller registrering av hemkommuns- och befolkningsuppgifter.

Övriga kan beställa och dela ut kortet Välkommen till Finland, som upplyser om att guiden kan läsas på nätet. Guiden publiceras på arbets- och näringsministeriets webbsida www.tem.fi/sv/valkommen-till-finland.

Guidens innehåll i alla språkversioner kommer från webbtjänsten InfoFinland

Den uppdaterade guidens innehåll i alla språkversioner kommer från webbtjänsten InfoFinland. I och med samarbetet med InfoFinland räcker det att myndigheterna går igenom och uppdaterar uppgifterna en gång för att de ska vara aktuella och korrekta både i guiden och på webbtjänsten.

De myndigheter som tillämpar lagen om främjande av integration svarar var och en för att innehållet i guiden är aktuellt genom att uppdatera innehållet på webbtjänsten InfoFinland tillsammans med webbtjänstens redaktion. Kompetenscentret för integration av invandrare vid arbets- och näringsministeriet svarar för att samordna uppdateringen och distributionen av guiden. 

Som Välkommen till Finland-material finns även en så kallad minibroschyr. Minibroschyren finns i tryckt format på alla de språk som guiden finns på. Den finns också på thailändska, och på ukrainska och vietnamesiska som nya språk. Syftet med minibroschyren är att ge kortfattad information om de ämnen som tas upp i guiden och samtidigt hänvisa till den elektroniska guiden på arbets- och näringsministeriets webbplats.

Guidens visuella utformning och layout har gjorts av Sissy Oy, och den har tryckts av Grano Oy.

Kompetenscentret för integration av invandrare inleder arbetet med att utveckla materialet Välkommen till Finland genast efter att den uppdaterade guiden har publicerats. Senare inbjuds ansvariga myndigheter och aktörer inom integration samt invandrare att delta i arbetet. Målet är att skapa ett uppdaterat basinformationsmaterial som betjänar olika behov och målgrupper.

Mer information:
Välkommen till Finland-material
Anvisning till lagstadgade distributörer om beställning och distribution av guiden och broschyren Välkommen till Finland
Anvisning till övriga integrationsaktörer om beställning av kortet Välkommen till Finland

Webbtjänsten InfoFinland

Helena Torkko, specialsakkunnig, [email protected], tfn 029 504 7695

Tillbaka till nyheter