Etno har publicerat material om kommunalvalet på flera språk

6.5.2021 16.00 | Publicerad på svenska 17.5.2021 kl. 13.24
Nyhet

Delegationen för etniska relationer (Etno) har publicerat information om kommunalvalet på sju språk. Med hjälp av materialet uppmuntras flerspråkiga kommuninvånare att påverka och rösta i kommunalvalet i juni 2021.

Etnos material är visuellt och består av infografer som kombinerar bild och text och PowerPoint-presentationer. Det är lätt att använda och dela ut materialet i såväl sociala medier som vid eve-nemang och utbildningar. Materialet har publicerats på finska, svenska, engelska, ryska, estniska, arabiska och somaliska. 

Valmaterialet fokuserar på frågor som har aktualiserats i Etnos arbete. Materialet svarar till ex-empel på frågor som gäller rösträtten, utövandet av den, kommunalvalet, kommunernas uppgifter och coronasäkerheten. 

Materialet är avsett för flerspråkiga kommuninvånare och väljare. Organisationer, kommuner och andra aktörer kan använda materialet för att främja tillgången till information och möjligheterna att påverka på flera språk. Etno uppmuntrar därför individer, organisationer och kommuner att sprida materialet och uppmuntra flerspråkiga kommuninvånare att rösta och påverka under valet. 

Materialet stöder målen i Nationella demokratiprogrammet 2025 om att öka invandrarnas och flerspråkiga kommuninvånares valdeltagande och kandidatur i kommunalval. 

Ytterligare information: 
Bekanta dig med Etnos material om kommunalvalet
Information om kommunalvalet på 31 språk
Information om det nationella demokratiprogrammet 2025
 

Tillbaka till nyheter