Hyppää sisältöön

Perheen kotoutumissuunnitelman mallilomake

Henkilökohtaisen kotoutumissuunnitelman ohella voi olla tarpeellista, että kunta laatii perheen kotoutumissuunnitelman, jos perheen kokonaistilanne sitä edellyttää. Näin tehdään etenkin silloin, kun halutaan tukea vanhemmuuden edellytyksiä lapsiperheissä.

Koko perheen kotoutumissuunnitelmalla varmistetaan, että kukaan perheenjäsen ei jää kotoutumisprosessin ulkopuolelle. Sillä pyritään myös varmistamaan, että kaikille perheenjäsenille löytyy toimintaa paikallisessa yhteisössä.

Perheen kotoutumissuunnitelma laaditaan monialaisena yhteistyönä ja sovitetaan yhteen yksilöllisten kotoutumissuunnitelmien ja perheenjäsenille laadittujen muiden suunnitelmien kanssa. Perheen kotoutumissuunnitelma voidaan yhdistää esimerkiksi lapsen varhaiskasvatussuunnitelman tai henkilökohtaisen oppimissuunnitelman laadintaan.

Perheen kotoutumissuunnitelma voidaan laatia oheisen mallilomakkeen avulla.

Mallilomake: Perheen kotoutumissuunnitelma (täytettävä)

Tallenna lomake ennen täyttämistä.

Lue lisää:
Perheen kotoutumissuunnitelma