Hyppää sisältöön

Alaikäisen kotoutumissuunnitelman mallilomake

Kunta laatii alaikäisen maahanmuuttaneen kanssa kotoutumissuunnitelman, jos siihen on alaikäisen yksilöllisistä olosuhteista johtuva tarve. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi perheen kotoutumissuunnitelman yhteydessä. Kunta laatii alaikäiselle ilman huoltajaa saapuneelle ja oleskeluluvan saaneelle kotoutumissuunnitelman aina yhdessä hyvinvointialueen kanssa.

Kun viranomaiset suunnittelevat yhdessä huoltajan tai edustajan ja lapsen kanssa lapsen kotoutumista, on kiinnitettävä erityistä huomiota lapsen etuun ja hänen kehitykseensä. Kun kunta arvioi suunnitelman tarvetta ja laatii suunnitelman, sen on selvitettävä alaikäisen toivomukset ja mielipide, ja otettava ne huomioon. Lapsen huoltaja tai edustaja käyttää alaikäisen puhevaltaa hallintolain mukaisesti. 

Alaikäisen kotoutumissuunnitelma on sovitettava kunnassa yhteen muiden lapsen kehitystä, koulutusta ja hyvinvointia tukevien suunnitelmien kanssa (esimerkiksi varhaiskasvatussuunnitelma, henkilökohtainen opetussuunnitelma tai lastensuojelun suunnitelma).

Alaikäisen ja/tai alaikäisenä ilman huoltajaa kotoutumissuunnitelman tulleen tekemisessä voi käyttää avuksi oheista mallilomaketta.

Mallilomake: alaikäisen kotoutumissuunnitelma (täytettävä)

Tallenna lomake ennen täyttämistä.

Lue lisää:
Alaikäisen kotoutumissuunnitelma