Hyppää sisältöön

Kotoutuminen.fi

Kotoutuminen.fi-verkkopalvelu on suunnattu työssään maahanmuuttaneita kohtaaville, kotoutumisen edistämisen ja pakolaisten vastaanoton toimijoille. Palvelua ylläpitää työ- ja elinkeinoministeriön kotoutumisen osaamiskeskus.

Nainen ja mies keskustelevat julkaisusta

Mies katsoo hymyillen tietokonetta työpöydän ääressä.

Ajankohtaista

Muutoksilla kotoutumislain uudistukseen pyritään lisäämään maahanmuuttaneen omatoimisuutta
13.6.2024 | Uutinen
Kotoutumislain kokonaisuudistus tulee voimaan vuoden 2025 alussa, kun päävastuu kotoutumisesta siirtyy kunnille. Muutoksilla uudistukseen pyritään lisäämään maahanmuuttaneiden omaa vastuuta kotoutumisestaan. Muutokset lakiin on vahvistettu 13.6.2024 ja ne tulevat pääosin voimaan 1.1.2025.
Mahdollista tilapäisen suojelun lisätukea valmistellaan kuntien ja hyvinvointialueiden työn tueksi
13.6.2024 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriön Kuntiin ohjaamisen toimintaohjelmasta pyritään toteuttamaan vuonna 2024 tilapäisen suojelun lisätuki. Valtionavustuksen avulla tuetaan tilapäistä suojelua saavien sujuvaa kuntiin siirtymistä ja kuntia sekä hyvinvointialueita palveluiden järjestämisessä ja kehittämisessä kotikunnan saaneille tilapäistä suojelua saaville ja muille pakolaisina saapuneille. Tämä on ennakkotieto ja haun ehtoihin voi tulla vielä muutoksia. Valtionavustushaun toteutuminen on ehdollinen rahoituksen varmistumiselle lisätalousarviossa.
Kolmen kuukauden työttömyyssääntö on lausuntokierroksella 16.8.2024 asti
13.6.2024 | Uutinen
Työntekijällä olisi jatkossa kolme kuukautta aikaa löytää uusi työ, jos työperusteisella oleskeluluvalla Suomessa työskentelevän työsuhde päättyy. Jos uutta työtä ei löydä tai muutakaan perustetta maassa oleskelulle ei enää ole, maassa oleskelun edellytykset lakkaavat ja Suomesta pitäisi poistua. Hallituksen esitys niin sanotusta kolmen kuukauden työttömyyssäännöstä on lausuntokierroksella 12.6–16.8.2024.
Kaikki uutiset

Tapahtumat

Toiminta tutuksi -tietoisku
14.6.2024 - 14.6.2024
Kumppanuusohjelman Toiminta tutuksi -tietoiskut jatkuvat alkuvuoden 2024 ajan perjantaisin klo 9-10. Kesäkuun tietoiskussa kuullaan tutkimusnäkökulma, jonka aiheena on Korkeakoulutetut maahanmuuttaneet työelämässä – arjen kielivalintoja ja työpaikkojen kielikäytänteitä.
Hearing on the three-month unemployment rule (englanninkielinen)
13.8.2024 - 13.8.2024
The Government proposal on the three month unemployment rule has been circulated for comments between 13 June and 16 August 2024. The Ministry of Economic Affairs and Employment will hold a hearing in English about the proposal.
Tapahtumat

Nainen nojailee pystypöytään ja hymyilee

Lue blogiamme

”Lähes kaikki Suomeen muuttavat hyötyisivät monikielisestä yhteiskuntaorientaatiosta”
5.4.2024
Ennen Suomeen muuttamistaan Iranista kotoisin oleva Gholamreza Jafari Kandovan yritti löytää Suomea koskevaa tietoa internetistä. Oli kuitenkin vaikea tietää, mikä tarjolla olevasta ...
Monipuoliset vaikuttamisen mahdollisuudet tuovat merkityksellisyyttä ELY-keskusten maahanmuuttotyöhön
26.1.2024
Monilla ELY-keskuksissa maahanmuuttoyhdyshenkilöinä työskentelevillä on taustalla työhistoriaa TE-toimistosta; usein suoraan maahanmuuttaneiden kanssa tehdystä työstä. Merkityksellisyyden kokemus...
Ymmärrys riskeistä on osa kotoutumisen tiedolla johtamista 
20.12.2023
Oletetaan, että on vuosi 2028. Olemme rakentaneet kotoutumisen asiakastietojärjestelmän, joka paitsi toimii asiakastyön tukena myös tuottaa laadukasta ja kattavaa tietoa kotoutujista ja heille...

Kotoutumisen kumppanuusohjelma

Työ- ja elinkeinoministeriön kotoutumisen kumppanuusohjelma tukee kotoutumista ja yhteiskunnan vastaanottavuutta edistävän työn vaikuttavuutta tuomalla toimijoita yhteen sekä lisäämällä monialaista ja moniäänistä yhteistyötä.

”Kumppanuusohjelmassa rakennamme rajoja rikkovaa, monialaista yhteistyötä. Muutamme tapaa tehdä kotoutumistyötä, kumppanuudessa. Tule mukaan!”

Varpu Taarna, kotoutumisen osaamiskeskus, työ- ja elinkeinoministeriö

Tutustu kumppanuusohjelmaan

Varpu Taarna

Kotoutumislain kokonaisuudistus (KOTO24) Kotoutumisen edistämisestä annettu laki esitetään kumottavan uudella kotoutumisen edistämisestä annettavalla lailla. Tavoiteltu voimaantuloaika on vuonna 2025 samanaikaisesti TE-palvelujen uudistuksen kanssa.
Koto-digi - kotoutumisen asiakastietojärjestelmä Koto-digi-hankkeessa kehitetään kotoutumisen valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut, jotka voidaan ottaa kunnissa käyttöön 1.1.2025 lähtien.
Kotoutumisen kumppanuusohjelma Kumppanuusohjelman tavoitteena on ideoida, tunnistaa ja tukea kotoutumistyötä tukevia yhteistyömahdollisuuksia.
Kotoutumisen indikaattorit -tietokanta Kotoutumisen indikaattorit -tietokannan avulla voidaan seurata kotoutumisen tilaa ja sen kehittymistä Suomessa.
Kototietokanta Kototietokanta on avoin, rekisteripohjainen tilastotietokanta, joka tarjoaa kattavasti maahanmuuttajaväestöstä Suomessa.
Kumppanuusalusta Kumppanuusalusta on vuorovaikutteinen, digitaalinen ja yhteisöllinen yhteistyötila kotoutumisen, maahanmuuton ja pakolaisten vastaanoton toimijoille, asiantuntijoille, sidosryhmille ja verkostoille.
Tietoa Ukrainan tilanteeseen liittyen Kotoutumisen osaamiskeskus kokoaa luotettavien tahojen tuottamaa viestintää ja tuottaa päivittyvää tietoa (UKK) Ukrainasta saapuvien oleskelusta, tilapäisestä suojelusta, työskentelystä ja palveluista Suomessa.
Opi kotoutumisesta Verkkokoulutus on suunnattu erityisesti aloitteleville kotoutumisen ammattilaisille. Koulutuksesta saat kattavat perustiedot kotoutumisesta ja pakolaisten vastaanotosta.
Osaava edustaja Osaava edustaja -verkkokoulutuksesta saat perustietoa edustajan tehtävistä sekä muista ilman huoltajaa Suomeen saapuneisiin lapsiin liittyvistä asioista ja lainsäädännöstä.