Hoppa till innehåll

Information till dig som är lärare

Läraren möter i sitt arbete invandrare i olika åldrar. I lärarrollen är det möjligt att bland annat stödja utvecklingen av färdigheter och kompetens och att erbjuda material på eget språk och lätt språk. 

Barn och lärare i klassrummet

Integrationsutbildning Läraren möter i sitt arbete invandrare i olika åldrar. I lärarrollen är det möjligt att bland annat stödja utvecklingen av färdigheter och kompetens och att erbjuda material på eget språk och lätt språk.
Studier i finska och svenska Målet med integrationsutbildningen är att den studerande ska få fungerande elementära språkkunskaper i finska eller svenska.
Lätt språk Material på lätt språk är bra hjälpmedel till exempel i det första skedet av språkinlärningen, när invandraren ännu inte har tillräckliga språkkunskaper för att förstå myndighetskommunikationen.
Integration på svenska Lagen om främjande av integration ger invandrare möjlighet att välja svenska eller finska som sitt första integrationsspråk.
Barn, unga och familjer Till integrationsarbetet bland barn, unga och familjer hör till exempel familjeorientering, stöd för barns och ungas integration, företrädande av minderåriga, eftervård och familjeåterförening.
Digitala tjänster och webbtjänster I Finland finns det många olika webbtjänster och digitala tjänster på olika språk för både invandrare och integrationsaktörer.

Nyheter till lärare

Det riksomfattande utvecklingsansvaret för integrationsutbildningen utvidgas
27.4.2021 | Nyhet
Den riksomfattande utvecklingen i anslutning till integrationsutbildning inleddes vid ingången av året på en bredare front än tidigare, när närings-, trafik- och miljöcentralerna fick nya utvecklingsresurser för skötseln av uppgiften. I det utvecklingsarbete för integrationsutbildningen som inleddes i början av 2021 kartläggs faktorer som påverkar kvaliteten på integrationsutbildning som genomförs i form av arbetskraftsutbildning och utvecklas utbildningen.
Läroplikten utvidgas 2021
16.4.2021 | Nyhet
I enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering utvidgas läroplikten 2021. I och med utvidgningen höjs läropliktsåldern till 18 år och handledningen och elevvårds-tjänsterna stärks.
Utbildningsstyrelsen tog i bruk en elektronisk ansökan och serviceguide för erkännande av examina
7.9.2020 | Nyhet
Utbildningsstyrelsen har tagit i bruk en elektronisk ansökan och serviceguide för erkännande av examina. Erkännande av en examen som avlagts utomlands kan sökas med en blankett i tjänsten Studieinfo.
Alla nyheter