Hyppää sisältöön

Tietoa sinulle, kun toimit opettajana

Opettaja kohtaa työssään eri ikäisiä maahanmuuttaneita. Opettajan roolissa on mahdollista muun muassa tukea valmiuksien ja osaamisen kehittymistä sekä tarjota oma- ja selkokielistä materiaalia. 

Lapsia ja opettaja luokkatilassa

Kotoutumiskoulutus Kotoutumiskoulutuksena järjestetään suomen tai ruotsin kielen opetusta ja tarvittaessa luku- ja kirjoitustaidon opetusta sekä muuta opetusta, joka edistää työelämään ja jatkokoulutukseen pääsyä.
Suomen ja ruotsin opiskelu Kotoutumiskoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa suomen tai ruotsin kielessä toimivan peruskielitaidon.
Selkokieli Selkokieliset aineistot ovat hyvä apuväline esimerkiksi kielenoppimisen alkuvaiheessa, kun suomen kielen taidot eivät vielä riitä viranomaisviestinnän ymmärtämiseen.
Ruotsinkielinen kotoutuminen Laki kotoutumisen edistämisestä antaa kotoutujalle mahdollisuuden valita ensimmäiseksi kotoutumiskielekseen ruotsin tai suomen.
Lapset, nuoret ja perheet Kotoutumistyöhön lasten, nuorten ja perheiden kanssa liittyvät esimerkiksi perhelähtöisyys, lasten ja nuorten kotoutumisen tuki, alaikäisen edustaminen, jälkihuolto ja perheenyhdistäminen.
Digi- ja verkkopalvelut Suomessa on tarjolla useita monikielisiä verkko- ja digipalveluita sekä maahanmuuttaneille että kotoutumistoimijoille.

Uutisia opettajille

TEM:n sähköpostiosoitteet muuttuvat – @gov.fi-pääte käyttöön 20.9.2021 alkaen
17.9.2021 | Uutinen
Valtioneuvosto ottaa syksyllä 2021 vaiheittain käyttöön yhteisen sähköpostiosoitteen päätteen. Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) henkilöstön osoitteet muuttuvat muotoon [email protected] 20.9.2021. Muutos koskee myös kotoutumisen osaamiskeskuksen asiantuntijoiden osoitteita.
Hallituksen tiekartta lisää ja sujuvoittaa koulutus- ja työperusteista maahanmuuttoa
10.9.2021 | Uutinen
Koulutus- ja työperusteisen maahanmuuton tiekartta kokoaa yhteen toimia, jotka lisäävät Suomen kansainvälistä houkuttelevuutta ja maahanmuuttoprosessin sujuvuutta. Tiekartta kiteyttää pitkän aikavälin tavoitetilan vuoteen 2035 asti. Tiekartan pyrkimyksenä on vahvistaa Suomen elinvoimaa ja julkista taloutta.
Helsingin kaupunki panostaa monikieliseen ohjaukseen kouluissa ja päiväkodeissa
17.8.2021 | Uutinen
Helsingin kaupungin koulutuksen ja kasvatuksen toimiala on rekrytoimassa lisää monikielisiä ohjaajia. Ohjaajat työskentelevät kouluissa ja päiväkodeissa ja tukevat lasten, nuorten ja perheiden kotoutumista ja osallisuutta.
Pakolaisen matka kuntaan -koulutus tukee kuntien ammattilaisia ja järjestötoimijoita
9.6.2021 | Uutinen
Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön (IOM) Suomen toimiston, Suomen Pakolaisavun ja Diakonia ammattikorkeakoulun Navigaattori – kohti monimuotoisia kuntia -hanke päättyi maaliskuussa 2021. Hankkeen aikana kehitetyn Pakolaisen matka -koulutuksen materiaalista on julkaistu nyt tiivis raportti.
Maahanmuuttaneiden koulutus- ja työllisyyspolkuihin tarvitaan lisää joustavuutta
11.5.2021 | Uutinen
Selvitys maahanmuuttajien koulutus- ja työllisyyspoluista on julkaistu. Tutkimuksessa tuotettiin tietoa, jonka avulla pyritään edistämään maahanmuuttaneiden työllistymistä koulutus- ja työllistymispolkuja kehittämällä. Valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminnan rahoittaman hankkeen loppuraportin julkaisutilaisuus järjestettiin maanantaina 10.5.
Kaikki uutiset