Hyppää sisältöön

Tietoa sinulle, kun toimit opettajana

Opettaja kohtaa työssään eri ikäisiä maahanmuuttaneita. Opettajan roolissa on mahdollista muun muassa tukea valmiuksien ja osaamisen kehittymistä sekä tarjota oma- ja selkokielistä materiaalia. 

Lapsia ja opettaja luokkatilassa

Kotoutumiskoulutus Kotoutumiskoulutuksena järjestetään suomen tai ruotsin kielen opetusta ja tarvittaessa luku- ja kirjoitustaidon opetusta sekä muuta opetusta, joka edistää työelämään ja jatkokoulutukseen pääsyä.
Suomen ja ruotsin opiskelu Kotoutumiskoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa suomen tai ruotsin kielessä toimivan peruskielitaidon.
Selkokieli Selkokieliset aineistot ovat hyvä apuväline esimerkiksi kielenoppimisen alkuvaiheessa, kun suomen kielen taidot eivät vielä riitä viranomaisviestinnän ymmärtämiseen.
Ruotsinkielinen kotoutuminen Laki kotoutumisen edistämisestä antaa kotoutujalle mahdollisuuden valita ensimmäiseksi kotoutumiskielekseen ruotsin tai suomen.
Lapset, nuoret ja perheet Kotoutumistyöhön lasten, nuorten ja perheiden kanssa liittyvät esimerkiksi perhelähtöisyys, lasten ja nuorten kotoutumisen tuki, alaikäisen edustaminen, jälkihuolto ja perheenyhdistäminen.
Digi- ja verkkopalvelut Suomessa on tarjolla useita monikielisiä verkko- ja digipalveluita sekä maahanmuuttaneille että kotoutumistoimijoille.

Uutisia opettajille

Kumppanuusalusta – kotoutumisen ja pakolaisten vastaanoton toimijoiden yhteistyötila avautuu tänään!
2.12.2021 | Uutinen
Kumppanuusalusta on vuorovaikutteinen, digitaalinen ja yhteisöllinen yhteistyötila kotoutumisen, maahanmuuton ja pakolaisten vastaanoton toimijoille, asiantuntijoille, sidosryhmille ja verkostoille. Alusta avautuu käyttäjille torstaina 2.12.2021 beta-versiona. Rekisteröidy alustalle ja tule mukaan Kumppanuusalusta-yhteisöön!
Vieras- ja monikielisille henkilöille järjestetään poliisiammattikorkeakouluun valmentavaa koulutusta
16.11.2021 | Uutinen
Helsingissä järjestetään vuoden 2022 alussa vieras- ja monikielisille henkilöille suunnattua työvoimakoulutusta, jonka tavoitteena on, että opiskelija saa Poliisiammattikorkeakoulun pääsykokeissa vaadittavan osaamisen ja läpäisee pääsykokeen. Koulutuksen avulla pyritään edistämään hakijoiden moninaisuutta ja vastaamaan vieraskielisten poliisien tarpeeseen.
TEM rahoittaa Kansainvälisten osaajien Suomi -tutkimushanketta
10.11.2021 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriö on mukana tutkimushankkeessa, jossa selvitetään, miten Suomeen saadaan lisää kansainvälisiä osaajia. Kansainvälisten osaajien Suomi -hanketta toteuttaa yleishyödyllinen tutkimuslaitos E2-tutkimus ja mukana on iso joukko yhteistyökumppaneita.
Käsitteet edistämässä yhdenvertaisuutta – kotoutumisen osaamiskeskus järjestää info- ja keskustelutilaisuuksia kotoutumisen sanastosta marraskuussa
10.11.2021 | Uutinen
Oletko kiinnostunut kotoutumiseen, yhdenvertaisuuteen ja syrjintään liittyvistä käsitteistä ja niiden käytöstä? Tervetuloa kotoutumisen osaamiskeskuksen järjestämiin info- ja keskustelutilaisuuksiin marraskuussa! Kotoutumistoimijoille ja viestinnän ammattilaisille järjestettävien suomenkielisten tilaisuuksien lisäksi järjestämme keskustelutilaisuudet arabiaa ja venäjää puhuville henkilöille.
Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen uusi toimenpideohjelma vahvistaa maahanmuuttaneiden oppilaiden perustaitoja
9.11.2021 | Uutinen
Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus käynnistävät toimenpideohjelman, joka pyrkii vahvistamaan maahanmuuttaneiden oppilaiden oppimis- ja koulunkäyntivalmiuksia. Ohjelma kestää vuodesta 2022 vuoteen 2026, ja se on suunnattu erityisesti vuosiluokilla 7-9 oleville oppilaille.
Kaikki uutiset