Hyppää sisältöön

Tietoa sinulle, kun toimit opettajana

Opettaja kohtaa työssään eri ikäisiä maahanmuuttaneita. Opettajan roolissa on mahdollista muun muassa tukea valmiuksien ja osaamisen kehittymistä sekä tarjota oma- ja selkokielistä materiaalia. 

Lapsia ja opettaja luokkatilassa

Kotoutumiskoulutus Kotoutumiskoulutuksena järjestetään suomen tai ruotsin kielen opetusta ja tarvittaessa luku- ja kirjoitustaidon opetusta sekä muuta opetusta, joka edistää työelämään ja jatkokoulutukseen pääsyä.
Suomen ja ruotsin opiskelu Kotoutumiskoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa suomen tai ruotsin kielessä toimivan peruskielitaidon.
Selkokieli Selkokieliset aineistot ovat hyvä apuväline esimerkiksi kielenoppimisen alkuvaiheessa, kun suomen kielen taidot eivät vielä riitä viranomaisviestinnän ymmärtämiseen.
Ruotsinkielinen kotoutuminen Laki kotoutumisen edistämisestä antaa kotoutujalle mahdollisuuden valita ensimmäiseksi kotoutumiskielekseen ruotsin tai suomen.
Lapset, nuoret ja perheet Kotoutumistyöhön lasten, nuorten ja perheiden kanssa liittyvät esimerkiksi perhelähtöisyys, lasten ja nuorten kotoutumisen tuki, alaikäisen edustaminen, jälkihuolto ja perheenyhdistäminen.
Digi- ja verkkopalvelut Suomessa on tarjolla useita monikielisiä verkko- ja digipalveluita sekä maahanmuuttaneille että kotoutumistoimijoille.

Uutisia opettajille

Monikielisen yhteiskuntaorientaation oppimateriaalia uudistetaan
6.9.2023 | Uutinen
Uudessa yhteishankkeessa Opetushallitus ja Suomen Pakolaisapu päivittävät aikuisille maahanmuuttaneille suunnatun yhteiskuntaorientaation oppikirjan. Jatkossa oppimateriaalit ovat tarjolla verkossa.
Uusi kotoutumistyössä -koulutussarja järjestetään syksyllä 2023
16.8.2023 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriön kotoutumisen osaamiskeskus ja Kuntiin ohjaamisen toimintaohjelma järjestävät syksyllä 2023 kolmiosaisen koulutussarjan kotoutumistyön perusteista. Suomenkielinen koulutussarja järjestetään etänä verkkolähetyksenä.
Maahanmuuttaneiden osaamisen tunnistamisen mallia koskeva tarjouskilpailu on käynnissä 
5.5.2023 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriö toteuttaa julkisena hankintana kokeilun, jossa kehitetään ja testataan toimintamalli työvoiman ulkopuolella oleville ja/tai kotoutumispalveluiden ulkopuolelle jääneille maahanmuuttaneille. Hankittavan kokeilun yhteydessä arvioidaan myös käytettyjen menetelmien soveltuvuutta laajempaan käyttöön.
Haku osaamiskeskuksen viestinnän korkeakouluharjoittelijaksi päättyy 20.3.
16.3.2023 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriön kotoutumisen osaamiskeskuksessa on tarjolla viestinnän korkeakouluharjoittelupaikka. Hakuaika päättyy 20.3.2023 klo 16.15. Harjoittelussa on mahdollisuus osallistua monipuolisesti ja harjoittelijan oman osaamisen ja kiinnostuksen mukaan osaamiskeskuksen toimintaan. Työnkuvassa painottuvat erityisesti tapahtumien tuotanto ja viestintätehtävät.
Talent Boost -verkkosivusto kokoaa tietoa osaajien maahanmuuton edistämisestä
29.6.2022 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö ovat avanneet uuden Talent Boost -verkkosivuston. Sivusto kertoo Talent Boost -verkostossa tehtävästä käytännön työstä, ohjelman tavoitteista ja toimijoista.
Kaikki uutiset