Ansökan om utställningsplats vid evenemanget Integration 2022 pågår

Utgivningsdatum 4.5.2022 9.08
Nyhet

Har du eller din organisation god praxis för integration eller flyktingmottagning som du kan dela med dig av till andra? Eller vill du berätta om din integrationsfrämjande verksamhet för potentiella partner? Delta i evenemanget Integration 2022 som utställare. Integration 2022 ordnas 7–8.11.2022 i Tammerfors.

Arrangörerna av evenemanget Integration 2022 väljer ut på ansökan ett litet antal utställare till utställningslokalen. I utställningslokalen kan ni bland annat dela ut material och berätta om er verksamhet samt träffa potentiella partner.

Utställningslokalen är avsedd för aktörer inom integration, invandring och flyktingmottagning för presentation av deras verksamhet. Högst 30 utställare kan delta. Vi rekommenderar en gemensam utställningsplats för små aktörer. Arrangören förbehåller sig rätten att förena olika sökande till samma utställningsplats för att så många aktörer som möjligt ska synas vid evenemanget.

Utställningslokalerna är avgiftsbelagda och avgiften tas ut enligt utställningsplatsens storlek. Priserna på utställningsplatserna varierar från 50 euro till 500 euro. I ansökningsskedet behöver man inte själv bestämma utställningsplatsens storlek – uppgift om storleksklassen räcker. Samordningsgruppen för evenemanget fördelar sökandena till utställningsplatserna på basis av ansökningarna och ber utställarna godkänna utställningsplatsens storlek och pris efter att besluten har fattats. 

Ansökningstiden är 4–25.5.2022. Ansök om att bli utställare med Webropol-blanketten senast 25.5.2022.

De utvalda och även andra som lämnat in ansökan meddelas om utställningsplatserna senast i augusti 2022. Utställningsplatsen är bindande efter det att en faktura av har skickats från utställningsplatsen till den primära kontaktpersonen.

Mer information:

Ansökningsblankett för utställare vid Integration 2022
Integration2022.fi

Tillbaka till nyheter