Antalet utländska arbetslösa arbetssökande minskade något snabbare i september än tidigare

26.10.2021 12.30 | Publicerad på svenska 27.10.2021 kl. 15.26
Nyhet

Enligt sysselsättningsöversikten för oktober var antalet utländska arbetslösa arbetssökande i september -7 procent mindre än i augusti. Antalet deltagare i sysselsättningsfrämjande service har ökat något, varmed minskningen av arbetslösheten inte nödvändigtvis har ökat sysselsättningen i motsvarande grad.

Enligt en översikt som baserar sig på siffrorna från september:

  • I september 2021 fanns det sammanlagt 31 378 utländska arbetslösa arbetssökande, permitterade medräknade. 
  • Antalet utländska arbetslösa arbetssökande var -7 procent mindre än i augusti 2021 och -5 procent mindre jämfört med september i fjol. 
  • Jämfört med augusti minskade antalet utländska arbetslösa arbetssökande något snabbare än antalet finländska arbetslösa arbetssökande (-5 procent), men jämfört med föregående år har minskningen varit klart långsammare (-17 procent).
  • Antalet utlänningar i utbildning och sysselsättningsfrämjande service ökade något jämfört med augusti. Minskningen av arbetslösheten har alltså inte nödvändigtvis ökat sysselsättningen i motsvarande grad.
  • Jämfört med föregående år har arbetslösheten bland EU-medborgare (-8 procent) sjunkit klart snabbare än arbetslösheten bland andra utlänningar (-4 procent). Arbetslösheten bland medborgarna i konfliktområden (Irak, Afghanistan, Somalia, Syrien) är fortfarande klart högre än året innan. 
  • Antalet utländska långtidsarbetslösa minskade i september på nytt, men antalet personer som varit arbetslösa i över två år ökar.

Kompetenscentret för integration av invandrare publicerar månatligen en översikt över sysselsättningen och deltagandet i service för utländska medborgare och personer med ett främmande språk som modersmål utifrån arbetsförmedlingsstatistikens registeruppgifter och arbetskraftsundersökningens enkätsvar.

Sysselsättningsöversikten för oktober 2021 över arbetslösheten för utländska medborgare och personer med ett främmande språk som modersmål samt deltagandet i service. (på finska)

Ytterligare information:
Sysselsättningsöversikter

Tillbaka till nyheter