Behöver du verktyg, praxis och idéer för din verksamhet? Partnerskapsprogrammets möten för kunskapsutbyte startar i höst

Utgivningsdatum 21.6.2022 13.00 | Publicerad på svenska 4.7.2022 kl. 16.08
Nyhet

Partnerskapsprogrammets möten för kunskapsutbyte startar i höst! Mötena för kunskapsutbyte är korta evenemang där aktörerna kan dela med sig av konkreta arbetssätt i anslutning till integration, främjande av samhällets mottagning och mottagande av flyktingar samt praxis och lära av varandra. Till mötena samlas ämnen med Webropol-blanketten fram till den 31 augusti 2022.

Skulle du vilja lära dig något av inkluderande praxis? Behöver ni hjälp med hur man bättre kan beakta invandrarna i arbetsgemenskaper och hobbyverksamhet? Vill du veta mer om flerspråkig kommunikation, lättläst språk eller tillgänglighet?

Den praxis som presenteras vid partnerskapsprogrammets möten för kunskapsutbyte kan gälla till exempel främjande av mångfald, kommunikation, delaktighet i språkmedvetande eller projektför-valtning. Berätta på blanketten om den praxis som du eller er organisation skulle vilja höra om. Du kan också berätta på samma blankett om ni har någon praxis, idé eller funktion som ni skulle vilja presentera för andra. Blanketten används som hjälp vid planeringen av mötena för kunskapsutbyte. 

Partnerskapsprogrammets möten för kunskapsutbyte är riksomfattande och för alla öppna evene-mang på distans som ordnas varje månad. Det första mötet ordnas i september. Närmare datum och ämnen publiceras senare i partnerskapsprogrammets nyhetsbrev och på integration.fi.  

Mer information:
Webropol-enkät om partnerskapsprogrammets möten för kuskapsutbyte
Partnerskapsprogrammet

Tillbaka till nyheter