Innehållet på sammanfattningssidan om Ukraina har uppdaterats – svar på vanliga frågor nu även på ukrainska och ryska

Utgivningsdatum 28.7.2022 12.01 | Publicerad på svenska 1.8.2022 kl. 15.11
Nyhet

Arbets- och näringsministeriets kompetenscenter för integration av invandrare är huvudman för sammanfattningssidan med information från myndigheter, kommuner och organisationer om situationen i Ukraina och för dem som flyr därifrån. Under sommaren har nytt aktuellt innehåll uppdaterats på sidan för att förbättra webbplatsens flerspråkighet. Samma innehåll finns nu på finska, svenska, engelska, ukrainska och ryska. 

Syftet med sidan är att stödja arbetet för personer och organisationer som arbetar med integration och mottagande av flyktingar. På webbplatsen som uppdateras finns svar på vanliga frågor om vistelse, tillfälligt skydd, arbete och tjänster som erbjuds i Finland för dem som kommer från Ukraina. Webbplatsen med vanliga frågor har nu även översatts till ryska och ukrainska.

Dessutom har man utarbetat en länklista i webbtjänsten som utnyttjas i handlednings- och rådgivningsarbetet och där man har samlat informationskällor från olika myndigheter och andra aktörer. På listan finns endast tillförlitliga webbplatser och länkarna har numrerats för att underlätta användningen. 

Allt innehåll på sammanfattningssidorna har publicerats på fem olika språk – finska, svenska, engelska, ukrainska och ryska. Språkversionerna är sinsemellan identiska och uppdateras enligt den senaste informationen. 

Bekanta dig med sammanfattningen om Ukraina:

Tillbaka till nyheter