Hoppa till innehåll

Aktuellt

Information om personer som kommer från Ukraina Kompetenscentret för integration av invandrare samlar information om situationen vid personer som flyr från Ukraina och om vistelse, tillfälligt skydd, arbete och tjänster i Finland för personer som kommer från Ukraina.
Reformen av lagen om främjande av integration Den gällande integrationslagen reformeras så att den motsvarar riksdagens förutsättningar. Den reformerade integrationslagen träder i kraft den 1 januari 2025 samtidigt med reformen av arbets- och näringstjänsterna.
Koto-digi-systemet I UF-centrets projekt Koto-digi utvecklas riksomfattande informationssystemtjänster för integrationen, som kan tas i användning i kommunerna från och med den 1 januari 2025.

Nyheter

Kommunerna och välfärdsområdena ansöker om beslut om ersättning för specialkostnader i regionförvaltningens e-tjänst från och med den 12 mars 2024
26.2.2024 | Nyhet
Från och med den 12 mars 2024 ansöker kommunerna och välfärdsområdena hos NTM-centralen om beslut om specialkostnadsersättning i regionförvaltningens e-tjänst. Till e-tjänsten överförs också NTM-centralernas beslut om specialkostnadsersättning och eventuella begäranden om komplettering. Den tidigare elektroniska ansökningsblanketten tas ur bruk den 11 mars 2024.
Den svaga konjunkturen inom byggbranschen har ökat arbetslösheten bland utlänningar
20.2.2024 | Nyhet
Antalet utländska arbetslösa arbetssökande ökar. Ökningen förklaras av att ukrainare som fått tillfälligt skydd övergår till att bli arbets- och näringskunder och av att den utländska befolkningen ökar i Finland.
Arbetsrelaterad utnyttjande bekämpas med ett omfattande åtgärdsprogram
16.2.2024 | Nyhet
Åtgärdsprogrammet mot arbetsrelaterat utnyttjande innehåller lagstiftningsreformer, ökat samarbete och informationsutbyte mellan myndigheterna samt satsningar på rådgivning och ökad medvetenhet i olika skeden. Flera åtgärder syftar till att öka myndighetssamarbetet och informationsutbytet.

Bloggen integration.fi ger perspektiv på integrationen

Kompetenscentret för integration publicerar blogginlägg av olika aktörer på integrationsfältet på integration.fi. Av resursskäl är bloggen enbart finskspråkig.

Gå till bloggen

Evenemang och utbildning

Kompetenscentret för integration ordnar utbildning, seminarier, webbinarier och andra evenemang och deltar i olika utbildningar och evenemang. Evenemangskalendern publiceras endast på de finskspråkiga sidorna. Svenskspråkiga evenemang finns i kalendern på svenska.

Gå till evenemangskalendern