Hoppa till innehåll

Aktuellt

Information om personer som kommer från Ukraina Kompetenscentret för integration av invandrare samlar information om situationen vid personer som flyr från Ukraina och om vistelse, tillfälligt skydd, arbete och tjänster i Finland för personer som kommer från Ukraina.
Reformen av lagen om främjande av integration En ny lag om främjande av integration skulle antas som upphäver den nuvarande lagen om främjande av integration. Avsikten är att den nya lagen ska träda i kraft 2024 samtidigt med regleringen om överföring av sysselsättningstjänster till kommunerna. Kommer snart på svenska. Kommer snart på svenska.
Coronaviruset - Covid19 Information om coronaviruset på olika språk. Material i coronvirusläget för personer som arbetar med integration.

Nyheter

Ökade anslag för främjande av integration i regeringens budget för 2024
12.10.2023 | Nyhet
Regeringen överlämnade den 9 oktober 2023 en proposition om statsbudgeten för 2024 till riksdagen. I anslag för integration och internationell kompetens föreslås 389 miljoner euro. För migrationsförvaltningen föreslås ett anslag på cirka 512 miljoner euro.
Ansök om att ta med i planeringsgrupperna för evenemanget Integration 2024
6.10.2023 | Nyhet
Planeringen av evenemanget Integration 2024 har inleds. Först kommer ansökan för evenemangets planeringsgrupper att öppnas. Struktureringen av programmet i Integration 2024 kommer att förändra: denna gång inte sökes planeringsgrupper eller ansvariga bara för temaprogram, men evenemanget har tillräckligt med uppgifter för många människor. Integration 2024 ordnas 14–15.11.2024 på Logomo i Åbo.
Integrationslagen har ändrats för att kommunerna ska kunna få uppgifter från välfärdsområdena också för att ansöka om ersättning för de kostnader som uppkommit 2021
3.10.2023 | Nyhet
Lagen om främjande av integration ändras så att kommunen har rätt att av välfärdsområdet få nödvändiga uppgifter om en person för vilken det producerats tjänster som orsakat kommunen sådana kostnader som ersätts enligt integrationslagen också för 2021. Lagändringen träder i kraft den 3 oktober 2023. Kommunerna ska ansöka om ersättning för de kostnader som uppkommit 2021 före utgången av 2023.

Bloggen integration.fi ger perspektiv på integrationen

Kompetenscentret för integration publicerar blogginlägg av olika aktörer på integrationsfältet på integration.fi. Av resursskäl är bloggen enbart finskspråkig.

Gå till bloggen

Evenemang och utbildning

Kompetenscentret för integration ordnar utbildning, seminarier, webbinarier och andra evenemang och deltar i olika utbildningar och evenemang. Evenemangskalendern publiceras endast på de finskspråkiga sidorna. Svenskspråkiga evenemang finns i kalendern på svenska.

Gå till evenemangskalendern