Hoppa till innehåll

Testipiste bedömer språkkunskaper

Testipiste är ett center för bedömning av vuxna invandrares språkkunskaper. Vid Testipiste bedöms invandrarnas utgångsnivå i finska språket och utifrån den utses en lämplig språkkurs. Dessutom ordnar Testipiste utbildning i bedömning av språkkunskaper för språklärare och tillhandahåller sluttestet för studier i finska som hör till integrationsutbildningen.

Vid Testipiste bedöms språkkunskaperna med  hjälp av en enhetlig modell. Målet är att göra upp en utbildningsplan som motsvarar kundens behov och på så sätt påskynda hänvisningen till lämplig utbildning och inträdet på arbetsmarknaden. 

Verksamheten vid Testipiste inleddes med ESF-projektfinansiering och den etablerades i början av 2014.

Bedömningen av utgångsnivån är avsedd för vuxna invandrare

Ansökan till bedömning av utgångsnivån i finska språket och till språkkurser i finska görs via arbets- och näringsbyrån. Test ordnas i Testipistes lokaler varje vecka. Bedömningen av utgångsnivån är avsedd för vuxna invandrare.
Till testet hör förutom en intervju också olika tester som utreder både språkkunskaperna och studiefärdigheterna. Testet är inte ett inträdesprov. Deltagaren behöver inte kunna finska. Med hjälp av bedömningen väljs en lämplig språkkurs i finska.

Läs mer:
Testipiste (på finska)
Bedömningsutbildningar (på finska)
Integrationsutbildning