Hoppa till innehåll

Den regionala kommissionen för invandrarfrågor främjar likabehandling

I enlighet med lagen om främjande av integration kan närings-, trafik- och miljöcentralen inrätta en regional kommission för invandrarfrågor. 

Kommissionen planerar och utvecklar integrationsarbetet och främjar likabehandling. Kommissionen kan även ha andra uppgifter i anslutning till invandring.

Kommissionen kan också vara gemensam för flera närings-, trafik- och miljöcentraler och ha representanter från åtminstone regionförvaltningsverket, landskapsförbundet, de största kommunerna i regionen som tar emot invandrare och flyktingar, frivilligorganisationer och vid behov andra regionala aktörer.