Hoppa till innehåll

Videoserien åskådliggör kvotflyktingarnas ankomst till Finland 

Arbets- och näringsministeriets Sylvia-projekt har genomfört en videoserie som beskriver mottagandet av kvotflyktingar till stöd för kommunernas mottagning och integration samt beslut om kommunplatser. Videorna ger bakgrundsinformation om beslut om mottagande av kvotflyktingar och om mottagande av kvotflyktingar till kommunerna. I videoserien presenteras också kvotflyktingens eget perspektiv.

Videoserien består av tre delar som finns tillgängliga på finska och svenska. Videoserien har producerats i slutet av 2021. Bekanta dig också med den infograf som projektet Navigator genomfört om kvotflyktingarnas resa till kommunen.

Projektet finansieras med medel ur asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF).

Videolänkar:

Sylvia-projekt (AMIF) har slutat. Arbets- och näringsministeriets handlingsprogram för stöd för anvisning av flyktingar till kommunerna och integrationt är en fortsättning på och stabiliserar verksamhet som bedrivits i arbets- och näringsministeriets Sylvia-projekt. 

Ytterligare information: 
Läs mer om handlingsprogrammet
Infografen Kvotflyktingens väg till Finland och kommunen inom projektet Navigator