Hoppa till innehåll

I den inledande kartläggningen bedömer man behovet av en integrationsplan

I den inledande kartläggningen utreder man preliminärt hurdana åtgärder och tjänster invandraren behöver samt vart hen ska hänvisas efter kartläggningen.

Utifrån den inledande kartläggningen bedömer man också om invandraren behöver en integrationsplan. Med tanke på detta utreder man om invandraren behöver integrationsutbildning, självständiga studier eller andra integrationsfrämjande åtgärder.

Enligt integrationslagen ska en integrationsplan göras för invandrare som

  • är arbetslösa och registrerade som arbetssökande hos arbets- och näringstjänsterna
  • får utkomststöd annat än tillfälligt.

Läs mer:
Lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
Lagen om främjande av integration