Hoppa till innehåll

Vanlinga frågor och svar om reformen av integrationslagen (KOTO24)

På den här sidan hittar du ofta ställda frågor om totalreformen av integrationslagen (KOTO24) och svar på frågorna. Den reviderade lagen om främjande av integration (nedan integrationslagen, 681/2023) träder i kraft 1.1.2025 samtidigt med reformen av arbetskraftsservicen (TE24, lagen om ordnande av arbetskraftsservice 380/2023). Den nya integrationslagen upphäver den gällande lagen med samma namn (1386/2010).

Genom reformerna TE24 och KOTO24 åläggs kommunerna det övergripande ansvaret för integrationsfrämjandet. I fortsättningen ansvarar kommunen för integrationsfrämjandet för både arbetssökande invandrare och invandrare som står utanför arbetskraften. Arbetskraftsmyndigheten ordnar tjänsterna för arbetssökande invandrare inom sysselsättningsområdet. Detta gäller även för arbetssökande integrationskunder. Kommunen får bestämma vilket förvaltningsområde som ansvarar för främjandet av integrationen för dem som står utanför arbetskraften och om kommunen tillhandahåller tjänsterna i samarbete med andra kommuner.

Med arbetskraftsmyndighet avses här den myndighet vid en kommun eller samkommun som ansvarar för att ordna arbetskraftsservice samt det sysselsättningsområde till vilket myndighetsuppgifter enligt lagen om arbetskraftsservice har överförts.

Observera att innehållet på den här sidan gäller den integrationslag som träder i kraft 1.1.2025. Statsminister Petteri Orpos regeringsprogram innehåller skrivningar om integrationsfrämjandet utifrån vilka det föreslås ändringar i integrationslagen. Information om regeringspropositionerna och ändringsförslagen i dem ges separat. Sidan uppdateras när de eventuella ändringarna i integrationslagen har antagits. 

Basfakta om totalreformen

Integrationsfrämjande tjänster och ordnandet av dem

Anvisning av flyktingar till kommunplats och personer som anlänt som minderåriga utan vårdnadshavare

Finansiering och statens ersättningar till kommunerna och välfärdsområdena

Stöd för genomförandet av reformen

Integrationsuppföljning och kunskapsbaserad ledning