Hoppa till innehåll

Information om coronaviruset för integrationsaktörer

Till nyheterna samlar kompetenscentrumet för integrationsfrämjande flerspråkig information om coronaviruset som myndigheterna, staten, kommunerna och organisationerna har producerat. De sammanfattade nyheterna på flera språk uppdateras fortlöpande.

Dessutom publicerar vi material som kan utnyttjas i coronavirusläget (bl.a. en översättningsanvisning, material för distansstudier och distansundervisning) till stöd för arbetet för de som i sitt arbete möter invandrare.

Följ de ansvariga myndigheternas och statsrådets aktuella kommunikation och rekommendationer i coronavirusläget. Vi ska uppdatera flerspråkig information i december 2020.

Ta i bruk mångspråkigt material om coronaviruset
9.8.2021 | Nyhet
Institutet för hälsa och välfärd uppdaterar uppgifter om coronaviruset och hur man söker vård på finska, svenska och engelska. Därutöver publicerar Institutet för hälsa och välfärd information om coronaviruset på över 10 olika språk. Kommunerna har också publicerat information på flera språk i sina webbtjänster om kommunens åtgärder i fråga om coronavirus Covid-19. Medierna erbjuder också mångsidig information om coronaviruset.
Kommuner erbjuder mångspråkig information om hur man uträttar ärenden i en coronavirussituation
25.6.2021 | Nyhet
I flera kommuner hänvisar infopunkterna invandrare till e-tjänster eller telefontjänster. I en coronavirussituation erbjuder många kommuner telefonrådgivning på olika språk. Vissa kommuner har publicerat mångspråkig information om coronaviruset. I nyheten har andra språk än finska och svenska beaktats.
Arbets- och näringsministeriet publicerar information på flera språk och i lättläst version om begränsningar och kostnadsstöd för restauranger
21.4.2021 | Nyhet
Coronapandemin har betonat behovet av aktuell, begriplig och flerspråkig information. Arbets- och näringsministeriet (ANM) vill stödja tillgången till information för företagare med ett främ-mande språk som modersmål som bor i Finland och främja olika språkgruppers ställning i samhället. Aktuell information om begränsningar och kostnadsstöd som gäller restauranger har publi-cerats på flera språk och lättläst finska.
Social- och hälsovårdsministeriet rekommenderar covid-19-vaccinationer för personer utan hemkommun
11.3.2021 | Nyhet
Rekommendationen om covid-19-vaccinationer har getts till kommuner och samkommuner och den gäller personer som inte har hemkommun i Finland eller som inte har rätt att använda förebyggande offentliga hälsovårdstjänster i Finland.
Telefontjänster stöder nyanlända i coronavirussituationen
23.4.2020 | Nyhet
Myndigheterna och i synnerhet kommunerna har öppnat telefonhandlednings- och rådgivningstjänster på olika språk i coronavirussituationen. Många organisationers flerspråkiga telefontjänster fungerar på normalt sätt. I nyheten har vi sammanställt flerspråkiga handlednings- och rådgivningstjänster som fungerar per telefon eller till exempel via en chatt. Dessa vägleder dem som flyttat till landet till olika tjänster.
Alla nyheter