Hoppa till innehåll

Publikationer och forskning

Kompetenscentret för integration av invandrare beställer och genomför utredningar och forskning gällande invandring, integration och mottagningen av flyktingar.

  • Bland ANM:s publikationer hittar du de senaste publikationerna om integration och invandring, som har publicerats i arbets- och näringsministeriets publikationsserie. 
  • Översikt över integration är en omfattande översikt om nuläget för integrationen och dess olika delområden som publiceras en gång per regeringsperiod.
  • ANM:s övriga publikationer består av forskningssammanställningar, policy brief-artiklar och enkäter.
  • På sidan Övriga publikationer finns publikationer gällande invandring, mottagning av flyktingar och främjande av integration, som främst har publicerats inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde eller annanstans inom statsförvaltningen. 

Sök publikationen i statens publikationsarkiv Valto

Dessutom kan publikationerna sökas med sökord i Statsrådets gemensamma publikationsarkiv Valto. Tryckta publikationer kan du fråga efter hos Kompetenscentret för integration av invandrare på [email protected] eller i Statsrådets gemensamma nätbokhandel.