Hoppa till innehåll

InfoFinland stöder flerspråkig kommunikation och kundservice 

InfoFinland är en webbplats i flera språkversioner där man har samlat viktig information för personer som planerar att flytta till Finland eller som redan bor här. Webbplatsen är även till nytta för myndigheterna när de ska informera på flera språk.

Så här använder du InfoFinland som stöd för kundservice och kommunikation

På webbplatsen InfoFinland hittar besökarna på sitt eget språk tillförlitlig information om att flytta till Finland samt om arbete, studier, boende, utbildning, hälsa, familj och fritid i Finland.

Webbplatsen innehåller många länkar till myndigheter och organisationer.

InfoFinland har också information om flera kommuners tjänster.

Tjänsten finns på språken finska, svenska, engelska, ryska, estniska, franska, ukrainska, spanska, turkiska, kinesiska, persiska och arabiska. Dessa språkversioner är sinsemellan identiska.

I övre kanten av en sidas alla språkversioner finns sidans namn alltid även på finska. Detta underlättar arbetet för t.ex. servicerådgivare: rådgivaren kan visa en kund information på kundens eget språk, även om de inte har något gemensamt språk.

InfoFinland drivs av Helsingfors stad

Medlemskommuner i InfoFinland är Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Åbo, Tammerfors, Uleåborg, Karleby, Brahestad, Siikajoki, Pyhäjoki, Idensalmi och Kajana.

Webbtjänsten InfoFinland drivs av Helsingfors stad. Medfinansiärer är bl.a. arbets- och näringsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, miljöministeriet, Folkpensionsanstalten, Skatteförvaltningen och medlemskommunerna.

Mer information:
Webbtjänsten InfoFinland.fi