Ansök om organisationsstöd från arbets- och näringsministeriet senast 12.12.2022

Utgivningsdatum 14.11.2022 12.50
Nyhet

Arbets- och näringsministeriet delar ut organisationsfinansiering för 2023 i form av specialunderstöd. Syftet med finansieringen är att främja det arbete som tredje sektorn utför för att främja integrationen. I ansökningsomgången 2023 söks ett samordnande projekt som bidrar till att stärka nätverksbildningen mellan integrationsfrämjande aktörer, deras samarbete och samhällets mottaglighet. Ansökningsomgången pågår under tiden 14.11–12.12.2022.

Projektet ska främja dialogen och partnerskapet mellan olika aktörer samt delaktigheten och samhällets mottaglighet till exempel genom att ordna olika slags evenemang, utbildningar och workshoppar och sprida god praxis. I projektet ska det uppmuntras till att utveckla nya verksamhetsformer som främjar samarbete. Ansökningsanvisningarna publiceras i webbtjänsten integration.fi

Ansökningsprocessen samordnas av kompetenscentret för integration av invandrare vid arbets- och näringsministeriet. Statsunderstöd kan sökas från och med måndagen 14.11.2022 till och med måndagen 12.12.2022.

Projektfinansiering söks genom att fylla i ansökningsblanketten samt de bilagor som krävs. Ansökningarna ska lämnas in elektroniskt eller som pappersversion hos arbets- och näringsministeriets registratorskontor senast 12.12.2022 kl. 16. Beslut om finansiering delges så snart som möjligt efter att ansökningstiden gått ut.

Bekanta dig med ansökningsanvisningar och ansökningsblanketter och de projekt som beviljades understöd i fjol på integration.fi på sidan om organisationsstöd: https://kotoutuminen.fi/sv/organisationsstod.

Ytterligare information:
Anvisningar och blanketter för ansökan om organisationsstöd 2023
Partnerskapsprogrammet
Varpu Taarna, specialsakkunnig, [email protected]

Tillbaka till nyheter