Antalet utländska arbetslösa arbetssökande ökade i mars med cirka tusen

4.5.2021 13.40 | Publicerad på svenska 10.5.2021 kl. 16.48
Nyhet

Kompetenscentret för integration av invandrare publicerar månatligen en översikt över sysselsättningen och deltagandet i service för utländska medborgare och personer med ett främmande språk som modersmål utifrån arbetsförmedlingsstatistikens registeruppgif-ter.

Vid tolkningen av statistiken från mars bör man komma ihåg att jämförelseperiod är mars 2020, då effekterna av coronapandemin redan syntes som en klart ökad arbetslöshet. En mindre årlig ökning jämfört med översikten för föregående månad beror alltså inte på en förbättrad situation utan på den högre nivån för jämförelsemånaden.
Enligt en översikt som baserar sig på siffrorna från mars:

  • I mars 2021 fanns det 35 663 utländska arbetslösa arbetssökande och 48 963 ar-betslösa arbetssökande med ett främmande språk som modersmål.
  • Antalet utländska arbetslösa arbetssökande ökade med cirka tusen från föregå-ende månad och med cirka fem tusen från mars i fjol.
  • Långtidsarbetslösheten fortsätter att öka. Jämfört med året innan ökade långtidsar-betslösheten för både utländska medborgare och personer med ett främmande språk som modersmål med över 90 procent.
  • Antalet unga utländska arbetslösa arbetssökande och arbetslösa arbetssökande med ett främmande språk som modersmål har utvecklats något långsammare än i andra grupper.
  • I de flesta regioner har antalet utländska arbetslösa arbetssökande ökat mer än an-talet finländska arbetslösa arbetssökande. 

Sysselsättningsöversikt april 2021

Lisätietoja:
Översikter över sysselsättningen och deltagandet i service för utländska medborgare

Tillbaka till nyheter