Vi tar i bruk en enkät om kakor på integration.fi

11.11.2021 12.42
Nyhet

I nättjänsten integration.fi används kakor (cookies) och insticksprogram (plug-ins) som förbättrar användarupplevelsen. Vissa av dem är nödvändiga för tjänstens funktion och aktiveras automatiskt. Vi tar i bruk enkäten om kakor veckan 46. Om du har godkänt användningen av kakor, samlar tjänstens webbanalys in allmänna statistiska uppgifter om hur du använder tjänsten. Uppgifterna används för utveckling av nättjänsten och för kvalitetskontroll. 

Sådana uppgifter som används vid utveckling och kvalitetskontroll är till exempel information om via vilken sida du kom till nättjänsten, vilka sidor som laddats ned, vilken tid sidorna laddats ned, vilken webbläsare och vilket operativsystem du använder samt din internetleverantör.

Kakor är små textfiler som sparas i din webbläsare när du använder nättjänsten. Syftet med kakorna är att nättjänsten ska bevara vissa av dina val (t.ex. språk) under en viss tid. På detta sätt behöver du inte göra samma val på nytt när du i nättjänsten flyttar från en sida till en annan under samma session.

En del av de kakor som används på integration.fi är nödvändiga och tjänsten behöver dem för att fungera på ett ändamålsenligt sätt. Med hjälp av de nödvändiga kakorna säkerställs nättjänstens tekniska funktion och kakorna används inte för andra ändamål. I nättjänsten används alltid en säker förbindelse (https). 

Dessutom finns det kakor med information som kompetenscentret för integration av invandrare inom arbets- och näringsministeriet samlar in och använder för statistikföring och analys av nättjänstens användare samt för utveckling av sidorna och deras innehåll. De insamlade uppgifterna används inte för marknadsföring och information om besöksstatistiken lämnas inte ut utanför statsrådet.

Läs mer:
Kakor på integration.fi

Tillbaka till nyheter