Hoppa till innehåll
Människor händer ihop

Kumppanuusohjelman logo

 

Arbets- och näringsministeriets partnerskapsprogram stöder verkningsfullheten av det integrationsfrämjande arbetet och det integrationsfrämjande samhällets mottaglighet genom att föra samman aktörer och genom att öka det sektorsövergripande och mångstämmiga samarbetet.

Julie Bréton

Partnerskapsprogrammet för samman aktörer och ökar samarbetet

Partnerskapsprogrammets verksamhet baserar sig på en öppen dialog där vi utmanar gamla tankemodeller, producerar aktuell information, delar lyckad praxis och utvecklar verksamheten vidare. I partnerskapsprogrammet skapar vi gemensamma forum där det är möjligt att föra en öppen diskussion och där den färskaste informationen förenas med experternas praktiska kunnande.

Mål och principer

"Mångfald är en tillgång och inklusion är nyckeln till jämställdhet. Gör din röst hörd och använd dina färdigheter."

Julie Breton, Moniheli rf

Anmäl din organisation till partnerskapsprogrammet

I partnerskapsprogrammet skapas ett öppet riksomfattande nätverk av aktörer som arbetar med integration och samhällets mottaglighet. År 2021 inleds också sammanförandet av regionala partnerskapsnätverk. Genom att anmäla din organisation till partnerskapsprogrammet får du information om aktuella evenemang som gäller programmet och dess partner, samarbetsmöjligheter och material som stöder arbetet. Partnerskapsprogrammets verksamhet på riksnivå samordnas av arbets- och näringsministeriets kompetenscenter för integration av invandrare.

Anmäl din organisation

"Samarbete är framtidens färdighet. Låt oss bygga ett bättre samhälle tillsammans!"

Adan Mohamed, Monik rf / Etno i Södra Finland

Adan Mohamed

Marisel Soto Godoy

Partnerskapsprogrammet är avsett för alla som arbetar med integration

Partnerskapsprogrammets verksamhet baserar sig på aktörernas behov och åsikter. Du kan anmäla din egen organisation eller ditt projekt till partnerskapsprogrammet. Partnerskapsprogrammet är riksomfattande.
 

Bekanta dig med aktörerna

"Ingen kan ensam hjälpa sig själv eller andra – för detta behövs vi alla. Låt oss tillsammans förverkliga kvinnornas rättigheter!"

Marisel Soto Godoy, Monika-Naiset Liitto rf

Kom med i partnerskapsprogrammet

 I partnerskapsprogrammet skapar vi gemensamma forum
där det är möjligt att föra en öppen diskussion och
där den färskaste informationen förenas med experternas praktiska kunnande.
Håll dig uppdaterad, prenumerera på nyhetsbrevet från partnerskapsprogrammet.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Aktuellt

Den förnyade webbsidan integration.fi betjänar integrationsaktörer
1.9.2021 | Nyhet
Reformen av den webbtjänst som upprätthålls av arbets- och näringsministeriets kompetenscentrum för integration av invandrare har framskridit. Den gamla webbplatsen integration.fi upphör att fungera och man övergår från betaversionen av integration.fi till den egentliga webbtjänsten onsdagen den 1 september 2020. I fortsättningen betjänas användarna alltså endast av integration.fi.
I partnerskapsbarometern har man utrett samarbetet för att främja integration
20.5.2021 | Nyhet
Torsdagen den 19 maj 2021 publicerades den första partnerskapsbarometern som ger information om nuläget och utvecklingsbehoven inom integrationsarbetet. Partnerskapsbarometern är en del av arbets- och näringsministeriets partnerskapsprogram för integration. Programmet syftar till att öka samarbetet mellan aktörerna när det gäller att främja integrationen och samhällets mottaglighet.
Över 140 aktörer har redan anmält sig till partnerskapsprogrammet
1.3.2021 | Nyhet
I partnerskapsprogrammet för integration skapas ett öppet riksomfattande nätverk av aktörer som arbetar med integration och samhällets mottaglighet. Inom några månader har redan över 140 aktörer som främjar integration, flyktingmottagning och samhällets mottaglighet anmält sig till partnerskapsprogrammet. Anmälan sker kontinuerligt på webbplatsen integration.fi.

Utvecklandet av partnerskapsprogrammet fortsätter

Partnerskapsprogrammets verksamhet kommer i fortsättningen att struktureras i en tvåårig verksamhetsplan. Innehållet i verksamhetsplanen för 2021–2022 har planerats tillsammans med aktörerna inom integration. Du kan bekanta dig med utkastet till verksamhetsplan och ge respons.

Bekanta dig med verksamhetsplanen

personen läser publikationen