Hoppa till innehåll
Människor händer ihop

Kumppanuusohjelman logo

 

Arbets- och näringsministeriets partnerskapsprogram stöder verkningsfullheten av det integrationsfrämjande arbetet och det integrationsfrämjande samhällets mottaglighet genom att föra samman aktörer och genom att öka det sektorsövergripande och mångstämmiga samarbetet.

Julie Bréton

Partnerskapsprogrammet för samman aktörer och ökar samarbetet

Partnerskapsprogrammets verksamhet baserar sig på en öppen dialog där vi utmanar gamla tankemodeller, producerar aktuell information, delar lyckad praxis och utvecklar verksamheten vidare. I partnerskapsprogrammet skapar vi gemensamma forum där det är möjligt att föra en öppen diskussion och där den färskaste informationen förenas med experternas praktiska kunnande.

Mål och principer

"Mångfald är en tillgång och inklusion är nyckeln till jämställdhet. Gör din röst hörd och använd dina färdigheter."

Julie Breton, Moniheli rf

Anmäl din organisation till partnerskapsprogrammet

I partnerskapsprogrammet skapas ett öppet riksomfattande nätverk av aktörer som arbetar med integration och samhällets mottaglighet. År 2021 inleds också sammanförandet av regionala partnerskapsnätverk. Genom att anmäla din organisation till partnerskapsprogrammet får du information om aktuella evenemang som gäller programmet och dess partner, samarbetsmöjligheter och material som stöder arbetet. Partnerskapsprogrammets verksamhet på riksnivå samordnas av arbets- och näringsministeriets kompetenscenter för integration av invandrare.

Anmäl din organisation

"Samarbete är framtidens färdighet. Låt oss bygga ett bättre samhälle tillsammans!"

Adan Mohamed, Monik rf / Etno i Södra Finland

Adan Mohamed

Marisel Soto Godoy

Partnerskapsprogrammet är avsett för alla som arbetar med integration

Partnerskapsprogrammets verksamhet baserar sig på aktörernas behov och åsikter. Du kan anmäla din egen organisation eller ditt projekt till partnerskapsprogrammet. Partnerskapsprogrammet är riksomfattande.
 

Bekanta dig med aktörerna

"Ingen kan ensam hjälpa sig själv eller andra – för detta behövs vi alla. Låt oss tillsammans förverkliga kvinnornas rättigheter!"

Marisel Soto Godoy, Monika-Naiset Liitto rf

Kom med i partnerskapsprogrammet

 I partnerskapsprogrammet skapar vi gemensamma forum
där det är möjligt att föra en öppen diskussion och
där den färskaste informationen förenas med experternas praktiska kunnande.
Håll dig uppdaterad, prenumerera på nyhetsbrevet från partnerskapsprogrammet.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Aktuellt

Behöver du verktyg, praxis och idéer för din verksamhet? Partnerskapsprogrammets möten för kunskapsutbyte startar i höst
21.6.2022 | Nyhet
Partnerskapsprogrammets möten för kunskapsutbyte startar i höst! Mötena för kunskapsutbyte är korta evenemang där aktörerna kan dela med sig av konkreta arbetssätt i anslutning till integration, främjande av samhällets mottagning och mottagande av flyktingar samt praxis och lära av varandra. Till mötena samlas ämnen med Webropol-blanketten fram till den 31 augusti 2022.
Ansökan om utställningsplats vid evenemanget Integration 2022 pågår
4.5.2022 | Nyhet
Har du eller din organisation god praxis för integration eller flyktingmottagning som du kan dela med dig av till andra? Eller vill du berätta om din integrationsfrämjande verksamhet för potentiella partner? Delta i evenemanget Integration 2022 som utställare. Integration 2022 ordnas 7–8.11.2022 i Tammerfors.
Det riksomfattande organisationsnätverket för mottagningsverksamhet och integrationsstöd bjuder in aktörer att delta
22.2.2022 | Nyhet
Det riksomfattande organisationsnätverket samlar organisationer och myndigheter som är intresserade av integration och mottagningsverksamhet samt av att utveckla dem. Nätverket bjuder in aktörer från olika delar av Finland. Nätverket samordnas av Finlands Röda Kors.

Utvecklandet av partnerskapsprogrammet fortsätter

Partnerskapsprogrammets verksamhet kommer i fortsättningen att struktureras i en tvåårig verksamhetsplan. Innehållet i verksamhetsplanen för 2021–2022 har planerats tillsammans med aktörerna inom integration. Du kan bekanta dig med utkastet till verksamhetsplan och ge respons.

Bekanta dig med verksamhetsplanen

personen läser publikationen