Hoppa till innehåll
Människor händer ihop

Kumppanuusohjelman logo

 

Arbets- och näringsministeriets partnerskapsprogram stöder verkningsfullheten av det integrationsfrämjande arbetet och det integrationsfrämjande samhällets mottaglighet genom att föra samman aktörer och genom att öka det sektorsövergripande och mångstämmiga samarbetet.

Julie Bréton

Partnerskapsprogrammet för samman aktörer och ökar samarbetet

Partnerskapsprogrammets verksamhet baserar sig på en öppen dialog där vi utmanar gamla tankemodeller, producerar aktuell information, delar lyckad praxis och utvecklar verksamheten vidare. I partnerskapsprogrammet skapar vi gemensamma forum där det är möjligt att föra en öppen diskussion och där den färskaste informationen förenas med experternas praktiska kunnande.

Mål och principer

"Mångfald är en tillgång och inklusion är nyckeln till jämställdhet. Gör din röst hörd och använd dina färdigheter."

Julie Breton, Moniheli rf

Anmäl din organisation till partnerskapsprogrammet

I partnerskapsprogrammet skapas ett öppet riksomfattande nätverk av aktörer som arbetar med integration och samhällets mottaglighet. År 2021 inleds också sammanförandet av regionala partnerskapsnätverk. Genom att anmäla din organisation till partnerskapsprogrammet får du information om aktuella evenemang som gäller programmet och dess partner, samarbetsmöjligheter och material som stöder arbetet. Partnerskapsprogrammets verksamhet på riksnivå samordnas av arbets- och näringsministeriets kompetenscenter för integration av invandrare.

Anmäl din organisation

"Samarbete är framtidens färdighet. Låt oss bygga ett bättre samhälle tillsammans!"

Adan Mohamed, Monik rf / Etno i Södra Finland

Adan Mohamed

Marisel Soto Godoy

Partnerskapsprogrammet är avsett för alla som arbetar med integration

Partnerskapsprogrammets verksamhet baserar sig på aktörernas behov och åsikter. Du kan anmäla din egen organisation eller ditt projekt till partnerskapsprogrammet. Partnerskapsprogrammet är riksomfattande.
 

Bekanta dig med aktörerna

"Ingen kan ensam hjälpa sig själv eller andra – för detta behövs vi alla. Låt oss tillsammans förverkliga kvinnornas rättigheter!"

Marisel Soto Godoy, Monika-Naiset Liitto rf

Kom med i partnerskapsprogrammet

 I partnerskapsprogrammet skapar vi gemensamma forum
där det är möjligt att föra en öppen diskussion och
där den färskaste informationen förenas med experternas praktiska kunnande.
Håll dig uppdaterad, prenumerera på nyhetsbrevet från partnerskapsprogrammet.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Aktuellt

Partnerskapsplattform – samarbetsyta för aktörer inom integration och flyktingmottagning öppnas idag!
2.12.2021 | Nyhet
Partnerskapsplattformen är en interaktiv, digital och gemensam samarbetsyta för aktörer, sakkunniga, intressentgrupper och nätverk inom integration, invandring och flyktingmottagning. Plattformen öppnas för användarna torsdagen den 2 december 2021 som betaversion. Registrera dig på plattformen och kom med i gemenskapen på Partnerskapsplattformen!
Aktionsgruppen för flerspråkig och flerkanalig coronakommunikation har fått en demokratiutmärkelse
13.10.2021 | Nyhet
Den aktionsgrupp för flerspråkig och flerkanalig coronakommunikation som Institutet för hälsa och välfärd (THL) inledde i vår 2020 har tilldelats Demokratiutmärkelsen 2021. Aktionsgruppen har utrett och tagit fram åtgärder som gör det möjligt att förmedla flerspråkig kommunikation till vardagen på ett effektivare och lättillgängligt sätt samt att via flera kanaler förmedla information om hur man söker sig till hälso- och sjukvård under coronapandemin. Bakgrunden till arbetet är tanken att säkerställa likabehandling i medborgarkommunikationen under krissituationer. Till aktionsgruppen hör även social- och hälsovårdsministeriet samt arbets- och näringsministeriet.
Arbets- och näringsministeriet inför nya e-postadresser – den nya gov.fi-ändelsen i bruk från och med den 20 september 2021
17.9.2021 | Nyhet
Alla ministerier får nya e-postadresser med ändelsen gov.fi under 2021. Från och med september har e-postadresserna till anställda vid Arbets- och näringsministeriet formen [email protected] Ändringen gäller också kompetenscentret för integration av invandrare och Partnerskapsprogrammet.

Utvecklandet av partnerskapsprogrammet fortsätter

Partnerskapsprogrammets verksamhet kommer i fortsättningen att struktureras i en tvåårig verksamhetsplan. Innehållet i verksamhetsplanen för 2021–2022 har planerats tillsammans med aktörerna inom integration. Du kan bekanta dig med utkastet till verksamhetsplan och ge respons.

Bekanta dig med verksamhetsplanen

personen läser publikationen