Hoppa till innehåll

Information till dig som företräder en ensamkommande minderårig

Som företrädare för en minderårig ser du till att barnets rättigheter tillgodoses i asylprocessen. Företrädaren är den minderåriga asylsökandes hjälp och stöd och för vårdnadshavarens talan i asylprocessen. Här finns också information för den som överväger att bli företrädare för minderårig.

Ben och resväska på tunnelbanan

Utbildning för företrädare I webbutbildningen Osaava edustaja (endast på finska) lär du dig grunderna om företrädarskapet och företrädarens uppgifter samt frågor och lagstiftning som rör ensamkommande barn i Finland.
Handbok om företrädande av minderåriga Handboken ger information och anvisningar till företrädare för minderåriga som fått uppehållstillstånd i Finland och som bor här utan vårdnadshavare.
Handbok om stöd till minderåriga Handboken är avsedd för personer som arbetar med ensamkommande minderåriga vid familjegrupphem eller stödboendeenheter.
Flyktingar och personer som får internationellt skydd Här finns information om kvotflyktingars och asylsökandes ankomst till Finland och mottagande i kommunen.
Barn, unga och familjer Till integrationsarbetet bland barn, unga och familjer hör till exempel familjeorientering, stöd för barns och ungas integration, företrädande av minderåriga, eftervård och familjeåterförening.
Partnerskapsprogrammet Målet med partnerskapsprogrammet är att skapa, identifiera och stödja möjligheter till integrationsfrämjande samarbete.

Nyheter till dig som agerar som företrädare för mindeårig

Åldersgränsen för stödet för vuxenblivande som kommit till Finland som minderåriga utan vårdnadshavare är i fortsättningen 23 år
1.7.2024 | Nyhet
Åldersgränsen för stödet för vuxenblivande för unga som kommit till Finland som minderåriga utan vårdnadshavare och åldersgränsen för ersättningar för ordnande av stödåtgärder enligt integrationslagen är 23 år från och med den 1 juli 2024. I enlighet med regeringsprogrammet sjunker åldersgränsen till samma nivå som åldersgränsen för eftervård inom barnskyddet, vars förkortning från 25 år till 23 år trädde i kraft den 1 januari 2024.
Kompetenscentret för integration av invandrare har samlat information om situationen i Ukraina för integrationsaktörer
4.3.2022 | Nyhet
I webbtjänsten integration.fi har det skapats en sida där man samlat information och kommunikation om situationen i Ukraina. Informationen är avsedd för integrationsaktörer och yrkesmänniskor som i sitt arbete möter personer som berörs av attacken mot Ukraina. 
Partnerskapsplattform – samarbetsyta för aktörer inom integration och flyktingmottagning öppnas idag!
2.12.2021 | Nyhet
Partnerskapsplattformen är en interaktiv, digital och gemensam samarbetsyta för aktörer, sakkunniga, intressentgrupper och nätverk inom integration, invandring och flyktingmottagning. Plattformen öppnas för användarna torsdagen den 2 december 2021 som betaversion. Registrera dig på plattformen och kom med i gemenskapen på Partnerskapsplattformen!
Den förnyade webbsidan integration.fi betjänar integrationsaktörer
1.9.2021 | Nyhet
Reformen av den webbtjänst som upprätthålls av arbets- och näringsministeriets kompetenscentrum för integration av invandrare har framskridit. Den gamla webbplatsen integration.fi upphör att fungera och man övergår från betaversionen av integration.fi till den egentliga webbtjänsten onsdagen den 1 september 2020. I fortsättningen betjänas användarna alltså endast av integration.fi.
Integration.fi har publicerats som betaversion
8.6.2021 | Nyhet
Den webbtjänst som upprätthålls av kompetenscentret för integration av invandrare vid arbets- och näringsministeriet har förnyats. Samtidigt har webbtjänstens finskspråkiga namn ändrats till kotoutuminen.fi. I samband med reformen får kompetenscentret också en ny visuell profil. Integration.fi publiceras som betaversion.
Alla nyheter