Hoppa till innehåll

Information om coronaviruset för integrationsaktörer

Under pandemin samlade kompetenscentret för integration av invandrare in information om coronaviruset på flera språk. Informationen produceras av myndigheter, staten, kommuner och organisationer.

Dessutom publicerade vi material som kunde utnyttjas under pandemin (bl.a. en översättningsanvisning, material för distansstudier och distansundervisning) till stöd för arbetet för de som i sitt arbete möter invandrare.

Sammanställningar på flera språk uppdateras inte längre (fr.o.m. våren 2023). Uppgifterna förvaras dock tills vidare i arkiv på integration.fi. 

Följ de ansvariga myndigheternas och statsrådets aktuella kommunikation och rekommendationer i exceptionella situationer.

Guider, broschyrer och servicenummer erbjuder kvinnor, barn och familjer stöd i undantagsförhållanden
7.5.2020 | Nyhet
Kvinnor, barn och familjer erbjuds stöd på flera språk i coronavirusläget. Stöd erbjuds för såväl distansstudier som för dem som upplever våld i nära relationer eller råkar ut för brott. Stödtjänsterna för kvinnor, barn och familjer fungerar i undantagsförhållanden som till exempel en distans- och telefontjänst. Till nyheten samlade vi nyttiga länkar som kan delas vidare och tas fram i en kundbetjäningssituation.
InfoFinland samlade tips för beställare av översättningar
19.3.2020 | Nyhet
Flerspråkig kommunikation och översättning till andra språk än finska, svenska och engelska kan vara någonting helt nytt för många myndigheter och kommuner. InfoFinlands webbredaktion är van vid att översätta information till 12 olika språk och samlade tips om hur man producerar översättningar på olika språk.
Arbets- och näringsministeriet publicerar information på flera språk och i lättläst version om begränsningar och kostnadsstöd för restauranger
21.4.2021 | Nyhet
Coronapandemin har betonat behovet av aktuell, begriplig och flerspråkig information. Arbets- och näringsministeriet (ANM) vill stödja tillgången till information för företagare med ett främ-mande språk som modersmål som bor i Finland och främja olika språkgruppers ställning i samhället. Aktuell information om begränsningar och kostnadsstöd som gäller restauranger har publi-cerats på flera språk och lättläst finska.
Social- och hälsovårdsministeriet rekommenderar covid-19-vaccinationer för personer utan hemkommun
11.3.2021 | Nyhet
Rekommendationen om covid-19-vaccinationer har getts till kommuner och samkommuner och den gäller personer som inte har hemkommun i Finland eller som inte har rätt att använda förebyggande offentliga hälsovårdstjänster i Finland.
Alla nyheter