Hoppa till innehåll

Information om coronaviruset för integrationsaktörer

Till nyheterna samlar kompetenscentrumet för integrationsfrämjande flerspråkig information om coronaviruset som myndigheterna, staten, kommunerna och organisationerna har producerat. De sammanfattade nyheterna på flera språk uppdateras fortlöpande.

Dessutom publicerar vi material som kan utnyttjas i coronavirusläget (bl.a. en översättningsanvisning, material för distansstudier och distansundervisning) till stöd för arbetet för de som i sitt arbete möter invandrare.

Följ de ansvariga myndigheternas och statsrådets aktuella kommunikation och rekommendationer i coronavirusläget. Vi ska uppdatera flerspråkig information i december 2020.

Sociala medier den viktigaste informationskällan under undantagsförhållandena för äldre personer med ett främmande språk som modersmål
17.9.2020 | Nyhet
Enligt en rapport som utarbetats av flera olika organisationer var kommunernas direkta kontakt med invånarna sparsam efter att undantagstillstånd utlystes. Trots det upplever majoriteten av dem som intervjuades för rapporten att de fick tillräckligt med information och anvisningar gällande coronaviruset. Äldre personer med annat modersmål än finska eller svenska har berättat att de upplevde att de under undantagsförhållandena kunde sköta sin vardag självständigt. Undantagsförhållandena väckte oro och rädsla hos de intervjuade på grund av bekymmer för till exempel släktingars välmående och minskade sociala kontakter.
Guider, broschyrer och servicenummer erbjuder kvinnor, barn och familjer stöd i undantagsförhållanden
7.5.2020 | Nyhet
Kvinnor, barn och familjer erbjuds stöd på flera språk i coronavirusläget. Stöd erbjuds för såväl distansstudier som för dem som upplever våld i nära relationer eller råkar ut för brott. Stödtjänsterna för kvinnor, barn och familjer fungerar i undantagsförhållanden som till exempel en distans- och telefontjänst. Till nyheten samlade vi nyttiga länkar som kan delas vidare och tas fram i en kundbetjäningssituation.
InfoFinland samlade tips för beställare av översättningar
19.3.2020 | Nyhet
Flerspråkig kommunikation och översättning till andra språk än finska, svenska och engelska kan vara någonting helt nytt för många myndigheter och kommuner. InfoFinlands webbredaktion är van vid att översätta information till 12 olika språk och samlade tips om hur man producerar översättningar på olika språk.
Alla nyheter