Hoppa till innehåll

Information till dig som företräder en ensamkommande minderårig

Som företrädare för en minderårig ser du till att barnets rättigheter tillgodoses i asylprocessen. Företrädaren är den minderåriga asylsökandes hjälp och stöd och för vårdnadshavarens talan i asylprocessen. Här finns också information för den som överväger att bli företrädare för minderårig.

Ben och resväska på tunnelbanan

Utbildning för företrädare I webbutbildningen Osaava edustaja (endast på finska) lär du dig grunderna om företrädarskapet och företrädarens uppgifter samt frågor och lagstiftning som rör ensamkommande barn i Finland.
Handbok om företrädande av minderåriga Handboken ger information och anvisningar till företrädare för minderåriga som fått uppehållstillstånd i Finland och som bor här utan vårdnadshavare.
Handbok om stöd till minderåriga Handboken är avsedd för personer som arbetar med ensamkommande minderåriga vid familjegrupphem eller stödboendeenheter.
Flyktingar och personer som får internationellt skydd Här finns information om kvotflyktingars och asylsökandes ankomst till Finland och mottagande i kommunen.
Barn, unga och familjer Till integrationsarbetet bland barn, unga och familjer hör till exempel familjeorientering, stöd för barns och ungas integration, företrädande av minderåriga, eftervård och familjeåterförening.
Partnerskapsprogrammet Målet med partnerskapsprogrammet är att skapa, identifiera och stödja möjligheter till integrationsfrämjande samarbete.

Nyheter till dig som agerar som företrädare för mindeårig

Den övre åldersgränsen för eftervård av unga som kommit till Finland utan vårdnadshavare höjs
29.5.2020 | Nyhet
Regeringen föreslår en ändring av lagen om främjande av integration i syfte att höja den övre åldersgränsen för eftervården. I och med lagändringen kan minderåriga asylsökande som kommit till Finland utan vårdnadshavare omfattas av stödåtgärder som kan jämställas med eftervård inom barnskyddet tills han eller hon fyller 25 år. Ändringen gäller unga som har beviljats uppehållstillstånd.
Alla nyheter