Hyppää sisältöön

Maahanmuuttajien mielenterveyteen liittyvät hankkeet

Pakolaisten mielenterveystyön valtakunnallisen tukirakenteen perustaminen ja osaamisen levittäminen (PALOMA2)

Hankkeen kesto: 2019–2021

Hankkeen tavoitteena on käynnistää ja vakiinnuttaa valtakunnallinen pakolaisten osaamiskeskus osaksi palvelurakennetta. Jokaiseen viiteen yliopistosairaalaan perustetaan alueellinen osaamiskeskittymä, joka levittää tietotaitoa yli sektorirajojen mm. konsultoiden, kouluttaen ja palveluita kehittäen, sekä luo toimivat alueelliset verkostot.

Lue lisää PALOMA2-hankkeesta

Parempia palveluja maahanmuuttajille

Hankkeen kesto: 1.9.2016–30.6.2019

Tavoitteena on edistää maahanmuuttajien integroitumista kehittämällä innovatiivisia mielenterveys- ja päihdepalveluja perustason sosiaali- ja terveyspalveluihin. Hanketta toteuttaa Turun kaupunki.

Lue lisää hankkeesta

SERENE – Traumatisoituneille maahanmuuttajille suunnattujen tukimuotojen kehittämishanke

Hankkeen kesto: 2012–2016, 2017– jatkuu Serene-toimintana

Hankkeen tavoitteena on kehittää vakauttavia menetelmiä traumaperäistä stressiä kokeneille maahanmuuttajille. Viiden moduulin auttamismalli keskittyy traumaperäisen stressin ja maahanmuuton aiheuttaman stressin lievittämiseen, psykologisen tiedon lisäämiseen ja oman sekä kulttuurisen identiteetin vahvistamiseen.

Lue lisää SERENE-toiminnasta 

SOKU – Sotatraumatisoituneiden kuntoutushanke

Hankkeen kesto: 1.4.2018–31.7.2020

Hanke tarjoaa polikliinistä, psykiatrista avohoitoa sotatraumatisoituneille kiintiöpakolaisille, sekä koulutusta, konsultointia ja työnohjausta kuntien työntekijöille. Hankkeessa pilotoidaan digivälitteistä hoitotyötä. Hanketta hallinnoi Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö.

Lue lisää hankkeesta

HAPKE 3 – Haavoittuvassa asemassa olevan turvapaikanhakijan palvelut

Hankkeen kesto: 1.1.2016–31.12.2017

Hanke keskittyy vastaanottojärjestelmän kehittämiseen. Tavoitteena on vastata paremmin väkivaltaa kokeneiden yksin saapuneiden turvapaikanhakijanaisten ja heidän lastensa erityistarpeisiin. Hanketta toteuttaa Joutsenon vastaanottokeskus.

Eteenpäin uudessa kotimaassa -hanke

Hankkeen kesto: 1.3.2015–31.5.2016

Maahanmuuttajien mielenterveyttä edistävän hankkeen keskeisenä menetelmänä on hyväksymis- ja omistautumisterapian käyttö (HOT/ACT) ryhmätoimintona pakolaisten keskuudessa. Hankkeen avulla on pyritty saamaan hyväksymis- ja omistautumisterapia tunnetuksi ja arkiseksi pakolaisten kanssa käytettäväksi menetelmäksi Pohjanmaalla.

OVI -hanke

Hankkeen kesto: 2007–2011

Projektin tehtävä oli vahvistaa hankkeessa mukana olleiden maahanmuuttajajärjestöjen toimintaedellytyksiä ja mielenterveysosaamista.

Lue lisää OVI-hankkeesta 

Maahanmuuttajien ennaltaehkäisevän mielenterveystyön malli – MIELI-hanke

Hankkeen kesto: 1.2.2017–31.12.2018

Hankkeen tavoitteena on luoda toimiva maahanmuuttajien mielenterveystyön malli, joka juurrutetaan käytännön rakenteisiin. Painotus on ennaltaehkäisyssä ja tiedon lisäämisessä sekä hoitoon ohjautumisen edistämisessä ja oikea-aikaistamisessa.

Pakolaisten mielenterveystoimien valtakunnallinen kehittämishanke PALOMA

Hankkeen kesto: 1.1.2016–31.12.2018

Hankkeen tavoitteena on valtakunnallisen toimintamallin rakentaminen pakolaisten ja vastaavista lähtökohdista tulleiden mielenterveystyöhön. Hanke oli toiminnassa ennen PALOMA2 -hanketta. 

Lue lisää PALOMA-hankkeesta 

Lasten ja nuorten toiminta, Kidutettujen kuntoutuskeskus

Hankkeen kesto: 1.1.2016–31.12.2018

Hankkeessa tehdään hoidon tarpeen arviointeja, hoitoa, kuntoutusta ja palveluohjausta kiintiöpakolaisina Suomeen tulleille alle 24-vuotiaille kidutetuille ja vaikeasti traumatisoituneille lapsille ja nuorille. Hanke kouluttaa kohderyhmää työssään kohtaavia kuntien työntekijöitä.

Kotoutujan mielenterveyden tueksi "KOTU"

Hankkeen kesto: 1.1.2016–30.6.2018

Tavoitteena on lisätä työntekijöiden valmiuksia tunnistaa ja ymmärtää mielenterveydenongelmia, sekä tukea pakolaisia ja turvapaikanhakijoita selviytymään trauma- ja muiden oireiden kanssa ja tarvittaessa hakemaan apua. Hanketta toteuttaa Suomen Mielenterveysseura ry.

Lue lisää hankkeesta