Hyppää sisältöön

Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely kumppanuusohjelman uutiskirjeissä

Tietosuoja-asetuksen 13 artiklan mukainen ulkoinen seloste

Tietosuojavastaava

tietosuojavastaava.tem(at)gov.fi 
Puh. vaihde 0295 16001

Rekisterinpitäjä

Työ- ja elinkeinoministeriö
PL 32, 00023 Valtioneuvosto
Puh. vaihde 0295 16001
[email protected]

Tietojen käsittelyn tarkoitus

Työ- ja elinkeinoministeriön kotoutumisen kumppanuusohjelman ja osana sitä ylläpidettävän Pakolaisesta kuntalaiseksi -verkoston uutiskirjeiden, tiedotteiden ja tapahtumakutsujen jakelu. Tilaajille viestitään uutiskirjeellä uutisia, tapahtumia ja muita ajankohtaisia asioita.

Tietojen käsittely ja käsittelijät

Tilaajan sähköpostiosoite tallennetaan uutiskirjeen tilauspalvelun jakelulistaan tilaajan suostumuksen perusteella.

Tietoja käsittelevät kumppanuusohjelman uutiskirjeitä tekevät henkilöt työ- ja elinkeinoministeriössä, ELY-keskuksissa ja TE-palveluissa sekä uutiskirjejärjestelmän palvelutoimittaja Emaileri Oy, jonka kanssa ministeriö on sopinut henkilötietojen käsittelystä tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti. 

Tietojen luovutus

Tiedot luovutetaan ainoastaan uutiskirjejärjestelmän palvelutoimittajalle, joka ei saa luovuttaa tietoja eteenpäin tai käyttää niitä muuhun tarkoitukseen. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille.

Tietojen säilytysaika

Tiedot säilytetään palvelussa siihen asti, kunnes uutiskirje lakkautetaan tai tilaaja itse kirjallisesti pyytää ministeriötä poistamaan tiedot.

Rekisteröidyn oikeudet

Palvelun käyttäjänä Sinulla on oikeus

  • saada pääsy omiin henkilötietoihisi
  • tietojen oikaisemiseen
  • tietojen käsittelyn rajoittamiseen
  • tietojen poistamiseen
  • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Pääsy omiin tietoihin

Voit saada nähtäväksesi omat tietosi, jotka uutiskirjejärjestelmään on tallennettu lähettämällä tietopyyntö ministeriön kirjaamoon (kirjaamo.tem(at)gov.fi). Mainitse pyynnössä uutiskirjeen nimi.

Tietojen oikaiseminen tai täydentäminen

Jos havaitset, että tiedoissasi on epätarkkuus, puute tai virhe, voit pyytää virheellisen osoitteen poistamista ja tilata tämän jälkeen uutiskirjeen uudelleen. Lähetä pyyntö osoitteeseen [email protected]. Jos pyyntö koskee Pakolaisesta kuntalaiseksi -verkoston postituslistaa, ole yhteydessä [email protected]

Käsittelyn rajoittaminen

Jos olet ilmoittanut, että tietosi ovat virheellisiä, Sinulla on oikeus pyytää niiden käsittelyn rajoittamista, kunnes tietojen paikkansapitävyys on varmistettu.

Suostumuksen peruutus tietojen käyttöön ja tietojen poistaminen

Voit peruuttaa uutiskirjeen tilauksen lähetetystä uutiskirjeestä löytyvästä peruutuslinkistä. Voit pyytää ministeriötä poistamaan tietosi uutiskirjepalvelusta. Lähetä poistopyyntö osoitteeseen [email protected]. Pakolaisesta kuntalaiseksi -verkoston postituslistaa, ole yhteydessä [email protected]

Henkilötietojen käsittelyä koskeva ilmoitus ja valitus

Jos haluat tehdä ilmoituksen henkilötietojesi käsittelyyn liittyvästä ongelmasta, pyydämme Sinua ottamaan yhteyttä ministeriön tietosuojavastaavaan. Ks. yhteystiedot sivun yläosasta.

Voit valittaa henkilötietojesi käsittelystä valvontaviranomaiselle, tietosuojavaltuutetulle.

Tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivut