Hyppää sisältöön

Oppivelvollisuuden päättäneiden maahanmuuttaneiden luku- ja kirjoitustaidon koulutus

Aikuisten maahanmuuttaneiden luku- ja kirjoitustaidon koulutusta järjestetään osana aikuisten perusopetusta ja vapaan sivistystyön toteuttamana. Osana työvoimakoulutuksena järjestettävää kotoutumiskoulutusta voidaan järjestää latinalaisen kirjaimiston osaamista vahvistavia opintoja.

Aikuisten perusopetuksen sisältämä lukutaitovaihe

Jos aikuiselta puuttuu suomalaista perusopetuksen oppimäärää vastaavat opinnot, hänet voidaan ohjata aikuisten perusopetukseen. Koulutus sisältää lukutaitovaiheen. Aikuisten perusopetus on ensisijainen vaihtoehto erityisesti nuorille, 17 vuotta täyttäneille, joille perusopetuksen suorittaminen ja jatko-opintokelpoisuus ovat koulutus- ja työurien kannalta tärkeää.

Kaikkien ei ole pakko suorittaa koko perusopetusta. Opiskelija voi esimerkiksi osallistua pelkästään lukutaitovaiheeseen. Opintoja voidaan yksilöllistää eri vaiheissa.

Lukutaitokoulutus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa

Aikuiset maahanmuuttajat voivat osallistua vapaan sivistystyön oppilaitosten tarjoamaan lukutaitokoulutukseen. Vapaan sivistystyön oppilaitosten lukutaitokoulutuksen kohderyhmänä ovat erityisesti henkilöt, jotka tarvitsevat joustavia tai mahdollisesti osa-aikaisia opiskelumahdollisuuksia, sekä henkilöt, joiden arvioidaan hyötyvän erityisesti aktiiviseen toimintaan kytketystä opiskelusta.

Joustavia opiskelumahdollisuuksia voivat tarvita esimerkiksi maahanmuuttaneet, joilla on fyysisen tai psyykkisen terveyden pulmia, hankala elämäntilanne, traumataustaa ja ongelmia muistin toiminnassa ja erilaisia oppimisvaikeuksia. Joustavia toteutuksia voivat tarvita myös kotona pieniä lapsia hoitavat maahanmuuttajavanhemmat ja työssäkäyvät maahanmuuttaneet. Koulutustaustaltaan tai työkokemukseltaan ryhmä on moninainen. 

Kotoutumiskoulutuksessa on mahdollisuus vahvistaa latinalaisen kirjaimiston hallintaa

Kun maahanmuuttanut ei hallitse latinalaista kirjaimistoa hyvin, hänelle voi syntyä korkea kynnys siirtyä työelämään. Kotoutumiskoulutuksessa on mahdollista vahvistaa latinalaisten kirjainten osaamista. Edellytyksenä on, että henkilöllä on sellaiset oppimisvalmiudet ja osaaminen, että lyhyehkö moduuli riittää ja että kotoutumiskoulutus on muutoin hänelle tarkoituksenmukaisinta.

Jos henkilö siirtyy ilman kotoutumiskoulutusta suoraan ammatillisiin tai korkeakouluopintoihin tai niihin valmentaviin koulutuksiin, on tärkeää, että henkilön latinalaisten kirjainten osaaminen otetaan huomioon silloin, kun kyseisiä opintoja suunnitellaan.

Lisätietoja: 
Lukutaitokoulutus
Aikuisten perusopetus
Vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksen opetussuunnitelmasuositus 2017 
Kansalaisopistojen liitto: Suositus kansalaisopistojen lukutaitokoulutuksen opetussuunnitelmaksi 2018
Kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteet