Hyppää sisältöön

Suomessa voi kotoutua myös ruotsin kielellä

Koska Suomi on virallisesti kaksikielinen maa, voi Suomessa kotoutua myös ruotsin kielellä. Laki kotoutumisen edistämisestä antaa maahanmuuttaneelle mahdollisuuden valita ensimmäiseksi kotoutumiskielekseen ruotsin tai suomen. Kotoutumiskoulutukseksi hyväksytään suomen- tai ruotsinkielinen koulutus.

Kielilain mukaan viranomaisten tulee toiminnassaan vaalia maan kielellistä kulttuuriperintöä ja edistää molempien kansalliskielten käyttöä. Mahdollisuudesta valita ruotsinkielinen kotoutumispolku on tiedotettava heti kotoutumisen alkuvaiheessa, jotta kaksikieliseen kuntaan muuttava pystyy valitsemaan, kumpaa kieltä hän oppii ensin. Kielivalinnalla on merkitystä, sillä lasten koulukäynti ja aikuisten työ ja opinnot alkavat jo tässä vaiheessa.

Valtioneuvoston kansalliskielistrategiaa koskevan periaatepäätöksen (2012) mukaan Suomeen asettuville ulkomaalaisille on annettava kotoutumislain mukaisissa palveluissa järjestelmällisesti tietoa Suomen kaksikielisyydestä ja suomen ja ruotsin kielen kurssitarjonnasta sekä kaksikielisyyden merkityksestä työmarkkinoilla. Lisäksi periaatepäätöksessä suositellaan, että erityisesti kaksikielisillä paikkakunnilla aikuisten maahanmuuttaneiden kotoutumiskoulutuksen hankinnassa otetaan huomioon suomen ja ruotsin kielen koulutustarpeet, jotta työelämälähtöinen suomen ja ruotsin oppiminen on mahdollista.

Ensimmäinen kotoutumiskieli voi olla ruotsi

Ruotsia puhuu äidinkielenään noin viisi prosenttia Suomen väestöstä. Ruotsi on mahdollista valita ensimmäiseksi kotoutumiskieleksi kaksikielisissä kunnissa. Ruotsin kielellä on toisena kansalliskielenä erityisasema, ja esimerkiksi opiskelu- ja työmahdollisuuksia on myös ruotsiksi.
Vaadittava yleinen kielitutkinto on mahdollista suorittaa myös ruotsiksi silloin, kun henkilö hakee Suomen kansalaisuutta. Kotoutumiskielen valinnassa tärkeää on ottaa huomioon henkilön kokonaistilanne. Usein on tärkeää oppia myös suomen kieli, koska työmarkkinat Suomessa ovat vahvasti suomenkieliset. Ruotsinkieliset kotoutumiskoulutukset sisältävät joskus myös suomen kielen opintoja.

Lue lisää:
Kansalliskielistrategia
Kielelliset oikeudet 
Ruotsi kotoutumiskielenä -esite