Hyppää sisältöön

Maahanmuutto Pohjois-Savossa, Etelä-Savossa ja Karjalassa

Itä-Suomi koostuu kolmesta maakunnasta: Pohjois-Savosta, Etelä-Savosta sekä Pohjois-Karjalasta. Kuntien välillä on eroja vieraskielisen väestön osuudessa.

Myös maahanmuuttaneiden tulosyyt alueelle ovat erilaisia, mutta useimmiten alueelle saavutaan perhesyistä. Itä-Suomeen tullaan myös opiskelemaan: erityisesti Kuopiossa, Joensuussa ja Mikkelissä on useita kansainvälisiä opiskelijoita ja tutkijoita. Työperusteinen maahanmuutto Itä-Suomessa jakaantuu kaikille alueille sekä aloille. Erityisesti maatalous sekä kausityöllistävä marjan- ja sienipoiminta ovat yleisiä aloja. Itä-Suomessa on kokemusta myös humanitaarisesta maahanmuutosta. Kiintiöpakolaisia on otettu vastaan Itä-Suomessa kaikissa kolmessa maakunnassa. Mikkelissä, Imatralla ja Joutsenossa on vastaanottokeskukset. 

Itä-Suomen sijainti Venäjän rajan läheisyydessä on johtanut siihen, että kaikissa kolmessa maakunnassa venäjänkieliset maahanmuuttajat ovat yksi kotoutumispalvelujen suurimpia asiakasryhmiä.

Etäisyydet Itä-Suomessa ovat pitkiä, minkä vuoksi esimerkiksi koulutuksen järjestäminen ja siihen osallistuminen ovat usein hankala toteuttaa. Myös työllistyminen on vaikeaa, koska siihen liittyy usein muutto paikkakunnalta toiseen. Näistä syistä maahanmuuttaneet muuttavat joskus myös kokonaan pois Itä-Suomesta. 

Kotoutumista edistävään työhön osallistuu moninainen joukko toimijoita

Itä-Suomen monipuolista kotoutumista edistävää toimintaa tarjoavat aktiiviset kolmannen sektorin toimijat kuten mm. Suomen Punainen Risti, Kuopion Setlementti Puijola ry, Monikulttuurikeskus Kompassi, Linnalan Setlementti ry, Joensuun Setlementti ry, Monikulttuurikeskus MIMOSA, Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistys ry (JoMoni), Suomen Pakolaisapu Itä-Suomessa, Moni-JAKE, seurakunnat,  maahanmuuttajayhdistykset, kuten Lieksan Somaliperheyhdistys ry, Zonta-naiset, Maa- ja kotitalousnaiset ja Martat sekä urheiluseurat, oppilaitokset. Lisäksi eri puolilla Itä-Suomea on aktiivista hanketoimintaa.

Itä-Suomen kotouttamisohjelmat

Pohjois-Savo

Etelä-Savo

Pohjois-Karjala

Lue lisää:
Kunnan kotouttamisohjelma 
Kunnan tehtävät 
Itä-Suomen maahanmuuttostrategia