Hyppää sisältöön

Valtionavustuksilla tuetaan järjestöjä, osaamiskeskuksia ja ohjaus- ja neuvontapalveluita

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on myöntänyt valtionavustuksia kotoutumista edistävään toimintaan järjestöille, kuntien osaamiskeskuksille sekä ohjaus- ja neuvontapalveluille.

Lisäksi TEM:n Talent Boost -toimenpideohjelmasta on voinut hakea tukea Talent Hub -toimintaan.

TEM myöntää valtionavustusta järjestöille

Työ- ja elinkeinoministeriö on jakanut vuodesta 2016 valtionavustuksen erityisavustuksena järjestörahoitusta, jonka tarkoituksena on edistää kolmannen sektorin tekemää työtä kotoutumisen edistämiseksi. 

Vuoden 202 avustuksella tuettiin hankkeita, joiden tavoitteena on tukea perheellisten maahanmuuttaneiden kotoutumista. Aiemmissa hauissa on tuettu esimerkiksi hankkeita, joissa koordinoidaan vapaaehtoistoimintaa, tuetaan järjestöjen osaamisen kehittämistä ja siirtämistä sekä alaikäisinä yksitulleiden lasten ja nuorten kotoutumista edistävää tukihenkilötoimintaa. Viime vuoden rahoituksella edistettiin maahanmuuttaneiden yhteiskuntatietoisuutta erityisesti tasa-arvoon, seksuaalisuuteen, itsemääräämisoikeuteen sekä haitallisiin perinteisiin liittyvissä kysymyksissä.

Osaamiskeskukset tukevat työllistymistä

Työ- ja elinkeinoministeriö on jakanut vuosina 2020–2021 valtionavustuksen erityisavustuksena tukea maahanmuuttaneiden osaamiskeskustoimintaan. Avustuksen tavoitteena on ollut maahanmuuttaneiden koulutus- ja työllisyyspolkujen nopeuttaminen ja osaavan työvoiman saatavuusongelmien helpottaminen hallinnonalat ylittävällä yhteistyöllä ja tukitoimilla. 

Samanaikaisesti opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on myöntänyt erityisavustusta jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämiseen. Erityisavustus sisältää myös osaamiskeskustoiminnan.

Osaamiskeskukset tarjoavat tukea oman osaamisen tunnistamiseen, työllistymiseen sekä ammatillisen osaamisen kehittämiseen. Osaamiskeskuksia on perustettu erityisesti isoimpiin kaupunkeihin.

Valtionavustuksella tuetaan ohjaus- ja neuvontapalveluiden kehittämistä ja vakiinnuttamista

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt vuosina 2020–2021 valtionavustuksia kunnille ja kuntayhtymille maahanmuuttaneille suunnattujen matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalveluiden käynnistämiseen ja kehittämiseen. Kehittämistyön tavoitteena on tehostaa maahanmuuttaneiden kotoutumista ja työllistymistä. Kehittämistyössä parannetaan ohjaus- ja neuvontapalveluiden saatavuutta, saavutettavuutta sekä kehitetään neuvonnan ja ohjauksen sisältöjä monialaisessa yhteistyössä.

Avustuksen avulla on tavoitteena kehittää pääosin maakuntien keskuskaupungeista koostuva valtakunnallisesti kattava ohjaus- ja neuvontapalvelujen verkosto. Ohjaus- ja neuvontapalveluiden verkostolla ja monikanavaisella neuvonnalla voidaan vastata myös muiden kuntien tarpeisiin. 

Lue lisää:
Järjestöavustus 2022
Aiemmin rahoitetut järjestöt 
Valtion korvaukset kunnille ja hyvinvointialueille
Talent Boost -toimenpideohjelma