Hyppää sisältöön

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa kotoutumisen edistämisen politiikkavalmistelusta

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) vastaa kotoutumisen edistämiseen liittyvien asioiden valmistelusta Suomessa. Kotoutumisen edistämisestä vastaavana ministerinä toimii työministeri.

TEM vastaa kotoutumislain mukaan

  • kotouttamispolitiikan yleisestä kehittämisestä, suunnittelusta ja ohjauksesta
  • kotouttamispolitiikan ja hyvien etnisten suhteiden edistämisen yhteensovittamisesta, valtakunnallisesta arvioinnista ja seurannasta.

TEM ohjaa ELY-keskuksia kotoutumisen ja hyvien etnisten suhteiden edistämiseen liittyvissä tehtävissä.

Ministeriöiden välisen yhteistyön ja tiedonkulun edistämiseksi sekä toimenpiteiden yhteensovittamiseksi TEM:n apuna toimii kotoutumisen edistämisen kannalta keskeisten ministeriöiden edustajien yhteistyöelin.

Ryhmän tavoitteena on lisätä kotoutumisen vaikuttavuutta sovittamalla yhteen ja tehostamalla valtakunnallista kotoutumisen edistämisen suunnittelua, toimenpiteitä ja ohjausta.

Ryhmän tehtävänä on muun muassa

  • käsitellä eri hallinnonaloja koskevia kotouttamispolitiikan linjauksia,
  • kerätä, arvioida ja analysoida kotoutumista ja kotouttamispolitiikan toimeenpanoa koskevaa tietoa maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi ja kotouttamispolitiikan vaikuttavuuden tehostamiseksi,
  • toimia valtion kotouttamisohjelman valmistelun ja seurannan ohjausryhmänä.

Yhteistyöryhmän jäsenet ovat eri ministeriöiden korkean tason virkamiehiä. Yhteistyöryhmässä on mukana edustajat opetus- ja kulttuuriministeriöstä, sosiaali- ja terveysministeriöstä, sisäministeriöstä, työ- ja elinkeinoministeriöstä, ulkoministeriöstä, valtiovarainministeriön kuntaosastolta ja ympäristöministeriöstä.

Lue lisää:
Viranomaisten tehtävät
Valtion kotouttamisohjelma