Hyppää sisältöön

Alaikäisenä ilman huoltajaa saapuneet

Osa turvapaikkaa hakevista lapsista ja nuorista saapuu Suomeen ilman huoltajaansa. Esimerkiksi vuonna 2022 Suomesta oleskeluluvan sai 112 alaikäistä turvapaikanhakijaa ilman huoltajaa. Ilman huoltajaa maassa olevalle alaikäiselle turvapaikanhakijalle määrätään edustaja, joka käyttää huoltajalle kuuluvaa puhevaltaa lapsen asioissa.

Ilman huoltajaa Suomeen saapuvat alaikäiset turvapaikanhakijat sijoitetaan turvapaikanhaun ajaksi ryhmäkoteihin tai tukiasuntoihin. He voivat asua myös yksityismajoituksessa.

Alaikäisten turvapaikkahakemukset pyritään käsittelemään mahdollisimman nopeasti. Useimmat heistä saavat oleskeluluvan Suomesta.

Alaikäisenä ilman huoltajaa tulleiden lasten ja nuorten tuki on hyvinvointialueen ja kunnan vastuulla

Kotoutumislain mukaan ilman huoltajaa olevan lapsen tai nuoren, jolle on myönnetty oleskelulupa tai joka on otettu Suomeen pakolaiskiintiössä, hoiva, huolenpito ja kasvatus täytyy järjestää tämän tarpeitaan vastaavalla tavalla. 

Kun ilman huoltajaa saapuneelle alaikäiselle on myönnetty oleskelulupa, hänelle järjestetään hoiva, huolenpito ja kasvatus perheryhmäkodissa tai perhehoidossa tai muuten tarkoituksenmukaisella tavalla. Hyvinvointialue vastaa alaikäisenä ilman huoltajaa saapuneiden lasten asumisen ja huolenpidon järjestämisestä. 

Täysi-ikäistymässä olevien nuorten asuminen voidaan järjestää myös tukiasumisena. Lapsi tai nuori voi olla oikeutettu erilaisiin tukitoimenpiteisiin, kunnes hän täyttää 25 vuotta tai kunnes hänellä on huoltaja Suomessa. 

Kuntalaisena ilman huoltajaa olevalla lapsella tai nuorella on oikeus saada kaikkia niitä palveluja, jotka ovat muidenkin kunnan asukkaiden käytettävissä. Kunta järjestää lapselle tai nuorelle koulutus-, vapaa-aika-, liikunta- ja kulttuuripalvelut ja on mukana tekemässä kotoutumissuunnitelmaa. Kunta ja hyvinvointialue laativat aina yhdessä kotoutumissuunnitelman alaikäiselle ilman huoltajaa saapuneelle.

Lisätietoa:
Koulutus alaikäisenä ilman huoltajaa tulleiden kuntiin siirtymisestä, asumisesta ja palveluista
Kirje hyvinvointialueille ja kunnille niiden tehtävistä alaikäisenä ilman huoltajaa tulleiden lasten ja nuorten palveluiden järjestämisessä
Pakolaiset ja kansainvälistä suojelua saavat 
Lisätietoa pakolaistaustaisista lapsista ja ilman huoltajaa tulleista alaikäisistä (THL)