Hyppää sisältöön

Alaikäisenä ilman huoltajaa saapuneet

Huomioithan, että kotoutumislakiin on tehty muutoksia 1.1.2023 alkaen. Kotoutuminen.fi:n sisältöjä päivitetään parhaillaan. Osa sisällöstä saattaa olla vanhentunutta. Ajantasaista tietoa vuoden 2023 lakimuutoksista löydät kotoutuminen.fi:stä  Mikä muuttuu vuonna 2023 -koontisivulta.

Osa turvapaikkaa hakevista lapsista ja nuorista saapuu Suomeen ilman huoltajaansa. Esimerkiksi vuonna 2015 Suomeen saapui 3 024 ja vuonna 2019 102 alaikäistä turvapaikanhakijaa ilman huoltajaa. Ilman huoltajaa maassa olevalle alaikäiselle turvapaikanhakijalle määrätään edustaja, joka käyttää huoltajalle kuuluvaa puhevaltaa lapsen asioissa.

Ilman huoltajaa Suomeen saapuvat alaikäiset turvapaikanhakijat sijoitetaan turvapaikanhaun ajaksi ryhmäkoteihin tai tukiasuntoihin. He voivat asua myös yksityismajoituksessa.

Alaikäisten turvapaikkahakemukset pyritään käsittelemään mahdollisimman nopeasti. Useimmat heistä saavat oleskeluluvan Suomesta.

Kun ilman huoltajaa saapuneelle alaikäiselle on myönnetty oleskelulupa, hänelle järjestetään hoiva, huolenpito ja kasvatus perheryhmäkodissa tai perhehoidossa tai muuten tarkoituksenmukaisella tavalla. Täysi-ikäistymässä olevien nuorten asuminen voidaan myös järjestää tukiasumisena. Lapsi tai nuori voi olla oikeutettu erilaisiin tukitoimenpiteisiin, kunnes hän täyttää 25 vuotta tai kunnes hänellä on huoltaja Suomessa.

Kotoutumislain mukaan ilman huoltajaa olevan lapsen tai nuoren, jolle on myönnetty oleskelulupa tai joka on otettu Suomeen pakolaiskiintiössä, hoiva, huolenpito ja kasvatus täytyy järjestää tämän tarpeitaan vastaavalla tavalla.

Maahanmuuttajalapsen tai -nuoren asuinkunta on vastuussa henkilön tukemisesta ja tämän tarvitsemien palvelujen järjestämisestä. Kuntalaisena ilman huoltajaa olevalla lapsella tai nuorella on oikeus saada kaikkia niitä palveluja, jotka ovat muidenkin kunnan asukkaiden käytettävissä.

Lisätietoa:
Pakolaiset ja kansainvälistä suojelua saavat 
Turvapaikan hakeminen