Hyppää sisältöön

Aluehallintovirasto huolehtii toimialansa tehtävistä 

Aluehallintovirasto (AVI) vastaa toimialaansa kuuluvissa asioissa maahanmuuttaneiden kotoutumista edistävien ja tukevien toimenpiteiden ja palvelujen suunnittelusta, ohjauksesta ja valvonnasta.

AVI huolehtii, että maahanmuuttaneiden tarpeet otetaan huomioon, kun muita AVI:n toimialaan kuuluvia toimenpiteitä ja palveluja suunnitellaan ja järjestetään. AVI tekee yhteistyötä toimialueensa elikeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kanssa (ELY-keskus) kanssa. 

AVI:n toiminnassa maahanmuuttaneiden erityistarpeet pitäisi ottaa huomioon lähinnä sosiaali- ja terveydenhuollossa, koulutus- ja sivistystoimessa sekä silloin, kun arvioidaan kuntien vastuulla olevien palvelujen saatavuutta ja laatua. 

Aluehallintovirasto vastaa myös digi- ja verkkopalveluiden saavutettavuuden valvonnasta. Saavutettavat digi- ja verkkopalvelut tukevat maahanmuuttaneiden ja vieraskielisten Suomessa asuvien tiedonsaantia.

Lisätietoa:
Laki kotoutumisen edistämisestä
ELY-keskuksen tehtävät