Hyppää sisältöön

Laskennallinen korvaus on tarkoitettu pakolaisten vastaanoton tueksi

Huomioithan, että kotoutumislakiin on tehty muutoksia 1.1.2023 alkaen. Kotoutuminen.fi:n sisältöjä päivitetään parhaillaan. Osa sisällöstä saattaa olla vanhentunutta. Ajantasaista tietoa vuoden 2023 lakimuutoksista löydät kotoutuminen.fi:stä  Mikä muuttuu vuonna 2023 -koontisivulta.

Laskennallinen korvaus on 

  • 2 300 euroa vuodessa 7 vuotta täyttäneistä henkilöistä ja 
  • 6 845 euroa alle 7 vuotiaista henkilöistä vuodessa

Laskennallista korvausta maksetaan ulkomaalaislain mukaan

  • kansainvälistä suojelua saavista (87 §, 88 §, 89 §, 90 § ja 93 §),
  • ihmiskaupan uhreista  (52 a §),
  • yksilöllisen inhimillisen syyn tai maasta poistamisen estämisen perusteella oleskeluluvan saaneista (51 §-52 §, ) sekä
  • edellä mainittujen henkilöiden perheenjäsenistä tai muista omaisista, jos henkilöillä on ollut perheside ennen näiden saapumista Suomeen.

Laskennallista korvausta maksetaan yleensä kolme vuotta. Pakolaiskiintiössä Suomeen otetuista henkilöistä laskennallista korvausta maksetaan kuitenkin neljän vuoden ajalta. Neljän vuoden korvausaika koskee myös kiintiöpakolaisen perheenyhdistämisen kautta Suomeen saapunutta perheenjäsentä. 

Laskennallisen korvauksen maksatus on automatisoitu 

Kotoutumislain 45§:n mukainen laskennallinen korvaus maksetaan kunnalle automaattisesti ilman erillistä hakemusta lähes kaikista korvauksen henkilöpiiriin kuuluvista henkilöistä.  Automaattinen maksatusjärjestelmä yhdistää kotoutumislain mukaiseen henkilöpiirin kuuluvien oleskelulupatiedon ulkomaalaisrekisteristä (UMA-rekisteri) väestötietojärjestelmän kotikuntatietoon. Näistä tiedoista muodostetaan kuntakohtaiset maksuehdotelmat KEHA-keskuksille maksatuksen toimeenpanoa varten.
 
Laskennallinen korvaus maksetaan kunnalle automaattisesti kuukausittain ilman erillistä hakemusta kotoutumislain (2010/1386) 2§:n henkilöpiiriin kuuluvista henkilöistä, joilla on:

  • korvausaikaa jäljellä
  • kotikunta merkitty väestörekisteriin 

Korvaus maksetaan kuukausikorvauksena sille kunnalle, jonka asukkaana korvauksen piiriin kuuluva henkilö on kuukauden ensimmäisenä päivänä.

Kunta saa erillisen korvauspäätöksen osasta henkilöpiiriin kuuluvista 

Automaattinen maksatusjärjestelmä ei pysty poimimaan kotikuntatietoa väestötietojärjestelmästä niille korvauksen piiriin kuuluville henkilöille, joiden henkilötunnus ei ole oleskelulupatietojen yhteydessä UMA-järjestelmässä. Maahanmuuttovirasto toimittaa myös näiden korvausten piiriin kuuluvien henkilöiden tiedot KEHA-keskukselle. KEHA-keskus kohdentaa maksut oikeille kunnille manuaalisesti, eikä kunnan tarvitsee tehdä erillistä hakemusta.

Manuaalisesti kohdennettujen korvausten maksatuspäätökset tulevat viiveellä, ja eri aikaan kuin automaattisesti muodostuvan maksuehdotelman korvauspäätös.  Kunta saa korvauspäätöksen mukana näistä henkilöistä paperisen henkilöliitteen. 

Laskennallisen korvauksen maksatusta voi tarkastella UMA-järjestelmän kuntakorvausnäkymässä

Kunta voi tarkastaa kunnalle kuukausittain maksettavan laskennallisen korvauksen UMA-järjestelmän kuntakorvausnäkymästä. Kuntakorvausnäkymän käyttö edellyttää käyttäjätunnuksia UMA-järjestelmään. Käyttäjätunnuksen tai muutoksen käyttöoikeuksiin voi hakea Maahanmuuttoviraston käyttäjätuesta. Maahanmuuttoviraston käyttäjätukeen ([email protected]) voi olla yhteydessä myös UMA-järjestelmän käyttöön liittyvissä virhe- ja ongelmatilanteissa.