Hyppää sisältöön

Laskennallinen korvaus 

Laskennallista korvausta maksetaan kunnille ja hyvinvointialueille. 

Laskennallinen korvaus on tarkoitettu kunnalle lähtökohtaisesti kunnan kotouttamisohjelmassa mainittuihin kotoutumista edistävien ja tukevien palveluiden ja toimenpiteiden järjestämiseen ja kehittämiseen. Laskennallisella korvauksella voidaan toteuttaa kunnassa kotoutumista tukevaa toimintaa, kuten sivistys-, kulttuuri-, nuoriso- ja vapaa-ajan toimintaa sekä osallisuutta edistäviä ja rasismin ehkäisyyn liittyviä toimenpiteitä ja palveluita.

Laskennallista korvausta on maksettu hyvinvointialueille 1.1.2023 alkaen kotoutumista edistävien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä. Laskennallisen korvauksen ei kuitenkaan ole tarkoitus kattaa kaikkia kotoutumista edistävien sote-palveluiden kustannuksia, koska hyvinvointialueen tehtävänä on tarjota sote-palveluita kaikille alueellaan asuville henkilöille yhtäläisesti.

Laskennallista korvausta maksetaan seuraavasti

kunnille (pois lukien Ahvenanmaan maakuntaan kuuluvat kunnat):

  • 7 vuotta täyttäneen henkilön osalta 1 955 euroa vuodessa ja 
  • alle 7-vuotiaan henkilön osalta 6 503 euroa vuodessa.

Ahvenanmaan maakunnan kunnille:

  • 7 vuotta täyttäneen henkilön osalta 2 300 euroa vuodessa ja
  • alle 7-vuotiaan henkilön osalta 6 845 euroa vuodessa.

hyvinvointialueille ja Helsingin kaupungille:

  • 7 vuotta täyttäneen henkilön osalta 345 euroa vuodessa ja 
  • alle 7-vuotiaan henkilön osalta 342 euroa vuodessa.

Laskennallista korvausta maksetaan kotoutumislain 2 §:n 2 ja 3 momentin mukaisista henkilöistä. Laskennallista korvausta on maksettu 1.3.2023 alkaen kunnille ja hyvinvointialueille myös tilapäistä suojelua saavista henkilöistä, joilla on kotikunta.

Laskennallista korvausta maksetaan yleensä kolme vuotta. Pakolaiskiintiössä Suomeen otetuista henkilöistä laskennallista korvausta maksetaan kuitenkin neljän vuoden ajalta. Neljän vuoden korvausaika koskee myös kiintiöpakolaisen perheenyhdistämisen kautta Suomeen saapunutta perheenjäsentä. 

Laskennallisen korvauksen maksatus on automatisoitu 

Kotoutumislain 45 ja 45 a §:n mukainen laskennallinen korvaus maksetaan kunnalle ja hyvinvointialueelle automaattisesti ilman erillistä hakemusta lähes kaikista korvauksen henkilöpiiriin kuuluvista henkilöistä. Automaattinen maksatusjärjestelmä yhdistää kotoutumislain mukaiseen henkilöpiirin kuuluvien oleskelulupatiedon ulkomaalaisrekisteristä (UMA-rekisteri) väestötietojärjestelmän kotikuntatietoon. Näistä tiedoista muodostetaan kuntakohtaiset maksuehdotelmat KEHA-keskuksille maksatuksen toimeenpanoa varten.
 
Laskennallinen korvaus maksetaan kunnalle ja hyvinvointialueelle automaattisesti kuukausittain ilman erillistä hakemusta kotoutumislain (1386/2010) 2 §:n 2 ja 3 momentin henkilöpiiriin kuuluvista henkilöistä, joilla on:

  • korvausaikaa jäljellä
  • kotikunta rekisteröity väestörekisteriin 

lukuun ottamatta ihmiskaupan uhreja, joista kunnan ja hyvinvointialueen tulee hakea laskennallinen korvaus erillisellä hakemuksella.

Korvaus maksetaan kuukausikorvauksena sille kunnalle, jonka asukkaana korvauksen piiriin kuuluva henkilö on kuukauden ensimmäisenä päivänä ja sille hyvinvointialueelle, jonka alueeseen kyseinen kunta kuuluu.

Osa laskennallisen korvauksen henkilöpiiriin kuuluvista ei nouse automatisoituun maksatukseen

Automaattinen maksatusjärjestelmä ei pysty poimimaan kotikuntatietoa väestötietojärjestelmästä niille korvauksen piiriin kuuluville henkilöille, joiden henkilötunnus ei ole oleskelulupatietojen yhteydessä UMA-järjestelmässä.  KEHA-keskus on käsitellyt maksatuksen näiden korvausten piiriin kuuluvien henkilöiden osalta aiemmin ilman erillistä kunnan tai hyvinvointialueen hakemusta, mutta 1.9.2023 alkaen kunnan ja hyvinvointialueen tulee hakea kyseisistä henkilöistä korvaus KEHA-keskuksesta. Lisäksi kunnan ja hyvinvointialueen tulee hakea laskennallinen korvaus erillisellä hakemuksella ihmiskaupan uhreista. 

Laskennallisen korvauksen maksatusta voi tarkastella UMA-järjestelmässä

Kunta ja hyvinvointialue voivat tarkastaa kuukausittain maksettavan laskennallisen korvauksen UMA-järjestelmän Kuntakorvaukset/Hyvinvointialueet -näkymästä. Näkymän käyttö edellyttää käyttäjätunnuksia UMA-järjestelmään. Käyttäjätunnuksen tai muutoksen käyttöoikeuksiin voi hakea Maahanmuuttoviraston käyttäjätuesta. Maahanmuuttoviraston käyttäjätukeen (atk(at)migri.fi) voi olla yhteydessä myös UMA-järjestelmän käyttöön liittyvissä virhe- ja ongelmatilanteissa.

Lisätietoa:
KEHA-keskuksen tiedote laskennallisten korvausten käsittelyn muutoksista 1.9.2023 
Työ- ja elinkeinoministeriön ohje kotoutumisen edistämistä koskevan lain mukaisten kustannusten korvaamisesta kunnille ja hyvinvointialueille