Hyppää sisältöön

Kumppanuudessa-hanke

Kumppanuudessa-hanke vahvistaa kotoutumisen kentän toimijoiden verkostoitumista ja yhteistyötä sekä edistää yhteiskunnan vastaanottavuutta. Hankkeen tavoitteena on tukea kumppanuusohjelman toimintaa erityisesti vahvistamalla kotoutumistyötä tekevien järjestöjen mahdollisuuksia yhdenvertaiseen kumppanuuteen sekä lisätä erityisesti vieraskielisten ja ruohonjuuritasolla toimivien toimijoiden aktiivisuutta kumppanuusohjelmassa.

Hanke on käynnistynyt keväällä 2023. Kaksivuotista hanketta hallinnoi Moniheli ry. Hanke tekee yhteistyötä esimerkiksi työ- ja elinkeinoministeriön, ELY-keskusten ja Suomen Punaisen Ristin kanssa. Hanketta rahoittaa työ- ja elinkeinoministeriö.

Mikä on Kumppanuudessa?

Kotoutuminen on monitahoinen prosessi, joka edellyttää yhteistyötä viranomaisten, järjestöjen ja yksilöiden kesken. Kumppanuudessa-hankkeella rakennetaan siltoja näiden sidosryhmien välille. Hankkeen avulla luodaan yhtenäistä ja kannustavaa toimintaympäristöä sekä yhteistyömahdollisuuksia toimijoiden välille ja edistetään toimijoiden ymmärrystä yhdenvertaisesta työotteesta. Hankkeessa selvitetään erityisesti pienten järjestöjen tarpeita ja kehitetään keinoja niiden mahdollisuuksien osallistua kotoutumisen edistämiseksi.

Hanke myös jakaa tietoa ja parhaita käytäntöjä sekä järjestää toimijoiden osaamista ja yhteistyötä tukevia koulutuksia ja verkostoitumistapahtumia. 

Mistä saan lisätietoja?

Lisätietoa hankkeen etenemisestä, tapahtumista ja osallistumismahdollisuuksista saat Monihelin verkkosivulta ja sosiaalisen median kanavista. 

Lisätietoja:
Kumppanuudessa-hanke
Verkostoasiantuntija Javier Gauto, Moniheli ry, [email protected]