Hyppää sisältöön

HVS-hanke

Hyvät väestösuhteet pakolaisia vastaanottavissa kunnissa ja alueilla: Osallisuutta rakenteisiin vuorovaikutuksen kautta! -hanke (HVS-hanke) vahvistaa hyvien väestösuhteiden edistämistä osana kotoutumista edistävää työtä valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti, jotta kuntien edellytykset vastaanottaa pakolaisia vahvistuvat. Rasisminvastainen toiminta sisältyy läpileikkaavasti hankkeen hyviä väestösuhteita edistävään työhön. 

Hanke vahvistaa hyviä väestösuhteita ja yhdenvertaisuutta edistävää työtä  

Hanke tukee

 • kuntia ja ELY-keskuksia niiden kotoutumislain mukaisissa hyvien väestösuhteiden edistämiseen kansalaisjärjestöjen, oppilaitosten ja muiden toimijoiden hyvien väestösuhteiden edistämisen asiantuntijaroolia
 • kuntien aktiivista roolia hyvien väestösuhteiden ja kotoutumisen edistämisessä ja seurannassa
 • alueellisten toimintasuunnitelmien toimeenpanoa
 • hyvien käytäntöjen ja toimintamallien levittämistä ja toimijoiden verkostoitumista. 

Hankkeen kohderyhminä ovat kotoutumista, yhdenvertaisuutta ja hyviä väestösuhteita edistävät ja pakolaisten vastaanoton parissa toimivat ammattilaiset ja päättäjät kunnissa ja hyvinvointialueilla. Hankkeen kohderyhmiä ovat myös muut alueelliset ja paikalliset viranomaiset ja toimijat, joiden työ vaikuttaa väestösuhteisiin. Näitä ovat esimerkiksi järjestöt, oppilaitokset ja yritykset. 

Hankkeen toiminnot:

 1. Tiedonkeruutilaisuudet väestösuhteiden tilasta paikallistasolla ja paikallisille päättäjille suunnatut tilaisuudet kerätyn tiedon käsittelemiseksi
 2. Tiedonkeruiden ja päättäjätilaisuuksien mallintaminen paikallistoimijoiden käyttöön
 3. Alueellisten toimintasuunnitelmien laatimisen ja toimeenpanon tukeminen
 4. Järjestöjen toimintojen sparraaminen väestösuhteiden edistämisessä
 5. Vuosittainen hyvien väestösuhteiden foorumi (Kajaanissa 28.-29.5.2024)
 6. Vuosittainen tilannekuva väestösuhteiden tilasta Suomessa
 7. Tilaisuudet ja tapahtumat valtakunnallisten, alueellisten ja paikallisten toimijoiden tueksi

Hanke on valmisteltu yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen ja Oikeusministeriön kanssa, ja sitä koordinoi Uudenmaan ELY-keskus. Hankkeen toteutuksessa tehdään laajasti yhteistyötä alueellisten Etnojen, ELY-keskusten, järjestöjen, kotoutumisen kumppanuusohjelman ja muiden sidosryhmien kanssa.

Hanke on jatkoa oikeusministeriön rahoittamalle Hyvien väestösuhteiden edistämisen pilottihankkeelle (2021-2023), jolla toimeenpantiin Yhdenvertainen Suomi -toimintaohjelmaa. Hanke toteutetaan osana työ- ja elinkeinoministeriön Pakolaisten kuntiin ohjaamisen ja kotoutumisen tuen toimintaohjelmaa, turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) uudelleensijoittamisen erillismäärärahalla.

Lisätietoja: 

Hankkeen työntekijöiden yhteystiedot:
Nexhat Beqiri, erikoissuunnittelija, 0295 021 028, nexhat.beqiri(at)ely-keskus.fi
Liisa Päkki, suunnittelija, 0295 021 350, liisa.pakki(at)ely-keskus.fi

Hanke viestii ajankohtaisista tilaisuuksista ja muusta toiminnasta postituslistalla. Voit liittyä postituslistalle täyttämällä Webropol-lomakkeen (tietosuojaseloste, Uudenmaan ELY-keskus).

Liity hankkeen postituslistalle 
Hyvät väestösuhteet -hankkeen työtila Kumppanuusalustalla
Kuntiin ohjaamisen toimintaohjelma