Hyppää sisältöön

Myös muiden viranomaisten palvelut edistävät kotoutumista

Myös monien muiden viranomaisten palvelut edistävät kotoutumista Suomeen ja kotikunnan ja oleskeluluvan saaneet maahanmuuttaneet voivat saada useimpia palveluita ilman rajoitteita. Viranomaisten tulee hallintolain (434/2003) mukaisesti kohdella kaikkia tasapuolisesti ja asianmukaisesti.

Kotoutumista edistävät esimerkiksi Digi- ja väestötietoviraston ja poliisin palvelut. Digi- ja väestötietovirasto ylläpitää tietoja Suomessa asuvista ja Suomen kansalaisista. Jotta maahanmuuttanut saa suomalaisen henkilötunnuksen, hänet täytyy rekisteröidä väestötietojärjestelmään. Henkilötunnuksia voivat myöntää Digi- ja väestötietovirasto, Verohallinto verotusta varten ja Maahanmuuttovirasto, kun se tekee päätöksen oleskeluluvasta tai EU-kansalaisen oleskeluoikeudesta tai EU-perheenjäsenen oleskeluoikeudesta. 

Poliisi puolestaan esimerkiksi vastaanottaa erilaisia hakemuksia ja myöntää henkilökortteja, passeja ja lupia. Poliisi vastaanottaa turvapaikkahakemukset ja ohjaa turvapaikanhakijan vastaanottokeskukseen. Kun poliisi on vastaanottanut hakemuksen, asia siirtyy Maahanmuuttoviraston käsiteltäväksi. 

Yhdenvertaisuusvaltuutettu auttaa henkilöitä, jotka ovat kohdanneet tai havainneet syrjintää Suomessa. Yhdenvertaisuusvaltuutettu palvelee verkkolomakkeilla, puhelinpäivystyksessä ja chatissa. Yhteyttä voi ottaa myös sähköpostilla, kirjeellä tai viittomakielisellä videolla. Yhdenvertaisuusvaltuutettu tarjoaa neuvontaa ja ohjausta ja ryhtyy tarvittaessa muihin toimenpiteisiin. Syrjintää kokeneita palvelevat myös työsuojeluviranomainen sekä tasa-arvovaltuutettu ja yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta. 

Lisätietoja:

Digi- ja väestötietovirasto
Ulkomaalaisena Suomessa
Poliisi
Poliisin rooli turvapaikka-asioissa
Yhdenvertaisuusvaltuutettu
Työsuojelu
Tasa-arvovaltuutettu
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta