Hyppää sisältöön

Verkkokoulutusten käyttöehdot

1. Yleistä

Verkkokoulutukset (jäljempänä palvelu) Opi kotoutumisesta, Osaava edustaja ja MAUNO (ohjaus- ja neuvontapalvelut) ovat maksuttomia verkkokoulutuksia kotoutumisen ja pakolaisten vastaanoton toimijoille. Verkkokoulutuksia hallinnoi ja ylläpitää työ- ja elinkeinoministeriön kotoutumisen osaamiskeskus (jäljempänä palveluntuottaja) ja ne tuottaa koulutusalustalle Navicre Oy.

Palvelun kirjautuneiden puolen käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Kun käyttäjä rekisteröityy palveluun, käyttäjä vahvistaa tutustuneensa näihin käyttöehtoihin ja sitoutuu noudattamaan niitä palvelun käytössä.

2. Palvelun käyttö

Palveluun kirjautuneiden puolen käyttö edellyttää käyttöehtojen ja tietosuojaselosteen hyväksymistä. Hyväksyminen tapahtuu palveluun rekisteröitymisen yhteydessä. Käyttöehdot ja tietosuojaseloste on julkaistu kotoutuminen.fi-verkkopalvelussa, ja niihin on suorat linkit koulutusalustalta. 

Oikeudet palvelun teksti- ja kuva-aineistoihin ovat työ- ja elinkeinoministeriöllä tai muulla aineiston yhteydessä ilmoitetulla tiedontuottajalla. Sivuston tekstiaineiston käyttö ja siihen linkitys on sallittu hyvän tavan mukaisissa asiayhteyksissä, kun lähde mainitaan. 

Poikkeuksen tähän muodostavat verkkopalvelun kuvamateriaali sekä muu suojattu aineisto. Suojattu materiaali voi olla esimerkiksi mallisuojattua, tavaramerkkisuojattua tai patentoitua aineistoa. Verkkopalvelun kuvamateriaalia tai suojattuja aineistoja ei saa tallentaa, levittää tai kopioida ilman erillistä lupaa.

Verkkokoulutukset sisältävät linkkejä ja yhteyksiä kolmansien osapuolten verkkosivustoihin. Näillä verkkosivustoilla sovelletaan sivustojen omia käyttöehtoja eikä työ- ja elinkeinoministeriö ole vastuussa näistä sisällöistä.

3. Käyttäjän oikeudet ja vastuut

Kun käyttäjä rekisteröityy, hän on velvollinen antamaan oikeat ja totuudenmukaiset rekisteröintitiedot. Käyttäjän antamia yhteystietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Palvelu menettelee henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä henkilötietolain edellyttämällä tavalla.  

Käyttäjä on vastuussa käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuvasta palvelun käytöstä. Salasanan salassapito on käyttäjän vastuulla. Käyttäjällä on oikeus pyytää käyttäjätilinsä poistoa palvelun ylläpidolta. Tällöin poistopyyntö tulee tehdä samasta sähköpostiosoitteesta, joka on poistettavan profiilin käyttäjätunnuksena tai muutoin osoittaa henkilöllisyytensä samaksi kuin profiilin omistajalla. 

Alaikäisten osalta tulee tarvittaessa esittää huoltajan suostumus.  

Jos palveluun kirjautunut käyttäjä havaitsee koulutusten sisällössä rasistisia, ihmisarvoa loukkaavia tai yksityisyyden suojaa loukkaavia ilmauksia, kirjoituksia tai esityksiä, hänen pitää tehdä ilmoitus sisällöstä palvelun ylläpitäjälle. 

4. Palveluntuottajan oikeudet ja vastuut

Palveluntuottajalla on oikeus poistaa palvelusta käyttöehtojen vastainen sisältö. Jos käyttäjä ilmoittaa palvelussa ilmenneestä asiattomasta sisällöstä, on palveluntuottaja velvollinen puuttumaan asiaan. 

Palveluntuottaja vastaa palvelun sisällöstä ja sen oikeellisuudesta ainoastaan itse tuottamansa sisällön osalta. Palveluntuottaja ei vastaa palvelun sisältämien tietojen käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Palveluntuottaja ei vastaa käyttäjien profiilien aitoudesta. 

Palveluntuottaja ei vastaa käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle palvelun mahdollisesti sisältämistä virheistä tai puutteellisuuksista aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Palveluntuottaja ei myöskään vastaa sellaisten kolmansien tahojen tuottamien sivujen sisällöstä, aineistosta ja palveluista, joihin verkkopalvelun sivuilta on linkkiyhteys.

Palveluntuottaja ei vastaa palvelun mahdollisista toimintakatkoksista, jotka johtuvat esimerkiksi teknisten vikojen huoltotöistä. Palveluntuottaja ei vastaa myöskään tietoliikenneyhteyksien tai internetverkon mahdollisista toimintakatkoista. Palveluntuottaja ei vastaa mistään vahingosta, joka voi johtua verkkopalvelun toiminnasta tai siitä, ettei verkkopalvelu ole toiminnassa.

Palveluntuottaja voi kerätä tietoja siitä, miten ja milloin verkkopalvelua käytetään. Se voi kerätä esimerkiksi tietoa siitä, miltä sivuilta käyttäjä on siirtynyt verkkopalveluun tai millaista selainta käyttäjä on käyttänyt. Kerätty tieto on anonyymia eikä sitä yhdistetä yksittäiseen käyttäjään. Kerättyä tietoa käytetään palvelun analysoimiseen ja kehittämiseen. 

5. Henkilötietojen käsittely

Verkkokoulutuksiin Opi kotoutumisesta, Osaava edustaja ja MAUNO (ohjaus- ja neuvontapalvelut) rekisteröityneiden käyttäjien rekisteröintitiedot tarvitaan koulutusten suorittamiseen ja suorittamisesta saatavan todistuksen kirjaamiseen. Käyttäjän antamia yhteystietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Palveluntarjoaja menettelee henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain edellyttämällä tavalla. 

Palveluntuottaja voi kerätä tietoja siitä, miten ja milloin verkkopalvelua käytetään, esimerkiksi miltä sivuilta käyttäjä on siirtynyt verkkopalveluun tai millaista selainta käyttäjä on käyttänyt. Kerätty tieto on anonyymia eikä sitä yhdistetä yksittäiseen käyttäjään. Tiedon keräämisen tarkoituksena on analysoida palvelun käyttöä ja kehittää sitä edelleen paremmin käyttäjiä palvelevaksi.

Palveluntuottaja voi lähettää rekisteröityneille käyttäjille palvelun kehittämiseen liittyviä kyselyitä. Käyttäjä voi kieltää kyselyiden lähettämisen itselleen vastaamalla saamansa kyselyn lopussa olevaan tiedusteluun ”En halua jatkossa osallistua verkkokoulutusten kehittämiseen vastaamalla kyselyihin”.

6. Palvelun toimintojen muuttaminen

Palveluntuottajalla on oikeus muuttaa palvelun sisältöä, toimintaa ja näitä käyttöehtoja palvelun kehittämiseksi tai muusta tarpeellisesta syystä. Palveluntuottajalla on oikeus lisätä, muuttaa tai poistaa osia palvelusta tai lopettaa palvelu osittain tai kokonaan. Kun se on kohtuudella mahdollista, palveluntuottaja pyrkii tiedottamaan palvelussa tapahtuvista ja käyttäjien kannalta olennaisista muutoksista ja katkoksista etukäteen palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Palveluntuottajalla on oikeus siirtää koko palvelun ylläpito sisältöineen ml. käyttäjätiedot toiselle toimijalle.

Palveluntuottaja ilmoittaa käyttöehtojen muutoksista rekisteröityneiden käyttäjien etusivulla tai kotoutuminen.fi-verkkopalvelussa. Uusin käyttöehto löytyy kotoutuminen.fi-sivuilta.

7. Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Tässä käyttöehtosopimuksessa noudatetaan Suomen lakia. Erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla. Ellei neuvotteluissa päästä yksimielisyyteen, riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomen lainsäädännön mukaisesti.

8. Yhteystiedot

Kotoutumisen osaamiskeskus
Työ- ja elinkeinoministeriö
PL 32, 00023 VALTIONEUVOSTO
Aleksanterinkatu 4–10, Helsinki

Sähköposti: [email protected], [email protected]