Hyppää sisältöön

Hyvät käytännöt on havaittu käytännössä toimiviksi

Kotoutumisen osaamiskeskus on kehittänyt kotoutumista edistävien hyvien käytäntöjen tunnistamista, esiin nostamista ja levittämistä. Pohjoismainen hyvinvointikeskus kerää kotoutumisen hyviä käytäntöjä Pohjoismaista.

Hyvä käytäntö voi olla uusi toimintamalli tai materiaali, joka on havaittu käytännössä toimivaksi. Hyvä käytäntö voi myös liittyä yksittäisen palvelun parantamiseen, asiakaslähtöisemmän palveluketjun rakentamiseen, organisaation laajuisiin rakenteellisiin muutoksiin tai toimintakulttuurin muutoksiin.

Millainen on hyvä kotoutumista edistävä käytäntö?

  • Tavoitteellinen: vähentää väestöryhmien eriarvoisuutta sekä parantaa uusien tulijoiden hyvinvointia ja osallisuutta yhteiskunnassa.
  • Asiakaslähtöinen: lähtökohtana ovat kotoutujien tarpeet ja olosuhteet.
  • Tilanteeseen sopiva: ottaa huomioon myös haasteelliset olosuhteet.
  • Vaikuttava: tuottaa asiakkaan näkökulmasta aiempaa parempia tuloksia.
  • Mallinnettava: sisältää selkeästi määritellyt olennaiset elementit ja prosessit, joiden avulla päästään asiakkaan kannalta toivottuun tavoitteeseen.
  • Yleistettävä: vaikuttavuus säilyy silloinkin, kun käytäntö otetaan käyttöön muissa vastaavanlaisissa toimintaympäristöissä.

Kotoutumista edistäviä hankkeita

Turvapaikanhakijoihin, maahanmuuttaneisiin, kotoutumiseen, pakolaisten vastaanottoon ja monikulttuurisuuteen liittyviä kehittämishankkeita tehdään ympäri Suomea. Osa hankkeista on valtakunnallisia ja osa paikallisia.

Kotoutuminen.fi:hin on koottu kotoutumista, terveyttä, hyvinvointia ja osallisuutta edistäviä hankkeita, jotta hankkeita suunnittelevat tai niitä jo toteuttavat löytävät ideoita ja tietoa työnsä tueksi. Hankkeet on pääosin koonnut Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Hankeosio sisältö on siirretty kotoutumisen osaamiskeskukselle 17.9.2019. 

Hankeaineistoa ei toistaiseksi päivitetä.

Lue lisää:
Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen keräämät hyvät käytännöt (Lärande exempel) 
Monikulttuurisuus ja vähemmistöt -aiheiset hankkeet ja toimintamallit 
Maahanmuutto ja kulttuurinen moninaisuus -tutkimukset ja hankkeet THL:ssä 
Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (EUSA/AMIF) rahoittamat hankkeet