Hyppää sisältöön

Maahanmuuttaneet työmarkkinoilla

Työllistyminen on useimpien työikäisten maahanmuuttaneiden tavoite riippumatta siitä, mistä syystä he ovat tulleet maahan. Työn perusteella muuttaneilla on Suomessa työpaikka valmiina, mutta muista syistä saapuneiden polku työmarkkinoille alkaa usein TE-toimiston työllisyys- ja kotoutumispalveluista.

Työllistymiseen vaikuttavat yksilöllisten ominaisuuksien kuten koulutuksen ja kielitaidon lisäksi myös monet muut tekijät kuten kotoutumispalveluiden laatu, työmarkkinoiden tarpeet ja yhteiskunnan vastaanottavuus. 

TE-toimisto auttaa kotoutumisessa ja työllistymisessä

Työmarkkinoille pyrkivä maahanmuuttanut voi ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon, jonka palvelut auttavat kotoutumisessa ja työllistymisessä. Alkuvaiheen kotoutumispalveluja ovat ohjaus ja neuvonta, alkukartoitus, kotoutumissuunnitelma ja kotoutumiskoulutus.

Työllisyyden kuntakokeilun aikana TE-toimistoon työnhakijaksi ilmoittautunut työnhakija voidaan ohjata asiakkaaksi omaan kotikuntaansa. Maahanmuuttaneen ei tarvitse selvittää kuntakokeilun asiakkuutta etukäteen, vaan työnhakijaksi TE-toimistoon ilmoittautuminen riittää.

Osaajien maahanmuutto vahvistaa ja kansainvälistää Suomea

Suomessa työikäisten määrä vähenee ja väestö kasvaa ainoastaan maahanmuuton kautta. Yritykset ja muut organisaatiot tarvitsevat osaavaa työvoimaa. Osaajien maahanmuutto vahvistaa ja kansainvälistää Suomen yritys- ja innovaatiotoimintaa ja houkuttelee kansainvälisiä investointeja Suomeen. Tämä puolestaan edistää uusien työpaikkojen syntymistä.

Yhteiskunnan ja työelämän monimuotoisuus ja syrjimättömyys vaikuttavat siihen, kuinka houkuttelevaksi kansainväliset osaajat kokevat Suomen. Näillä on myös suuri merkitys Suomessa jo asuvien maahanmuuttaneiden ja vieraskielisten työllistymiselle. Työelämän kansainvälisyys edistää lisäksi Suomessa tutkinnon suorittaneiden kansainvälisten opiskelijoiden ja tutkijoiden jäämistä Suomeen töihin.

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa työntekijöiden, yrittäjien, harjoittelijoiden, opiskelijoiden ja tutkijoiden maahanmuuttoon liittyvästä politiikasta ja lainsäädännöstä sekä näihin liittyen Maahanmuuttoviraston ohjauksesta ja valvonnasta yhdessä sisäministeriön kanssa. Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa myös ELY-keskusten ja TE-toimistojen kansainvälisestä työnvälityksestä sekä Eures-työnvälitysverkostosta. 

Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö vastaa yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa kansallisen Talent Boost -toimenpideohjelman valmistelusta ja koordinoinnista. Talent Boost -toimenpideohjelma on poikkihallinnollinen erityisasiantuntijoiden, työntekijöiden, opiskelijoiden ja tutkijoiden maahanmuuton ohjelma, jonka tavoitteena on nostaa Suomen houkuttelevuutta osaajille ja heidän perheilleen. 

Lue lisää:
Kansainvälinen osaaminen ja työvoima 
Talent Boost -toimenpideohjelma 
Työelämän monimuotoisuusohjelma 
Työelämä Suomessa -esite (24 kieltä)